Venstre tok sammen med SV et godt initiativ til at saken om det gigantiske sjødeponiet for dels giftig, finmalt gruveavfall i Førdefjorden skulle behandles åpent i Stortinget. Initiativet var også et ledd i arbeidet med å få vedtatt nasjonale retningslinjer for bruk av fjordene som avfallsplasser for gruvedrift. — KrF har signalisert at del støttet et slikt krav.

Men en åpen behandling i Stortinget og dermed i full offentlighet er det regjeringen minst av alt ønsket. Vel vitende om at Arbeiderpartiet heller ikke ville ha åpenhet om dette, hadde regjeringen ryggen fri for sin delvis hemmelige behandling - utenfor Stortinget som folkevalgt organ. Begrunnelsen for hemmeligholdet var hensynet til børssensitive forhold (BT 29. mars). Børs er viktigere enn demokrati og folkestyre.

En av Norges fremste eksperter på forvaltningsrett, professor Jan Fridthjof Bernt ved UiB, uttalte like før regjeringens vedtak ble gjort kjent, at dette hemmeligholdet trolig er ulovlig og burde prøves for sivilombudsmannen (Fiskeribladet Fiskaren 17. april).

Regjeringen har altså fullstendig neglisjert dette ønske fra Venstre. Men sammen med KrF har Venstre skrevet under på en avtale, slik at Høyre og Frp kunne danne en regjering alene med forpliktende støtte fra Venstre og KrF.

Det som likevel er merkelig er at Venstre, som gjerne vil være Norges fremste miljøparti, finner seg i å bli overkjørt av sine venner i regjeringen på dette viset. Venstre kunne ha sagt til regjeringen at dersom den ikke la saken frem for Stortinget, ville Venstre trekke seg fra samarbeidsavtalen. Venstre hadde med andre ord et maktmiddel — et mulig ultimatum. Men Venstre/KrF våget ikke å bruke det. Er samarbeidsavtalen med Frp og Høyre viktigere enn Førdefjorden og demokrati i miljøpolitikken?

«Opp som ein hjort, ned som ein lort», er et velbrukt ordtak på Vestlandet. Skal det bli miljøpartiet Venstres skjebne i denne saken?