La den voldelige forelderen flytte ut

Hvorfor er det barnet som må flytte ut av hjemmet?

PREGES: Altfor mange barn blir sterkt preget av å bli tatt ut av hjemmet, selv bare korte perioder hjemmefra uten kontakt med sine nære, skriver Laila Reiertsen. ILLUSTRASJONSFOTO: SCANPIX

  • Laila Reiertsen
    Stortingsrepresentant, familiepolitisk talskvinne (Frp)

Det skal heldigvis mye til for at barnevernet må gå til omsorgsovertakelse. Det er imidlertid veldig viktig at vi bruker store ressurser på forebygging i barnevernsarbeidet. Vi ønsker jo minst mulig akuttvedtak og omsorgsovertakelser.

Hjelpetiltak og familieråd bør være utprøvd før en kan gå til mer alvorlige skritt i mange barnevernssaker. Jeg kan heller ikke si det ofte nok: Fosterhjem i nære relasjoner, som for eksempel besteforeldre, bør og skal være førstevalg om barn må ut av eget hjem.

Så er det av og til grunn til å spørre om det er riktig at barn må ut av hjemmet. Altfor mange barn blir sterkt preget av å bli tatt ut av hjemmet, selv bare av korte perioder hjemmefra uten kontakt med sine nære. Ta for eksempel en familie der det er mistanke om at en av foreldrene utøver vold mot barnet. Er det barnets beste at det må ut av hjemmet? Er det ikke mer barnevennlig at personen som mistenkes for vold bør flytte ut så lenge undersøkelser pågår?

Jeg vet at hos flere barnevern i landet gjør de nettopp dette, og det fører til gode resultater. Belastningen for barna blir mindre fordi de fremdeles er i eget hjem, sammen med en av sine omsorgspersoner, eller andre i nær relasjon som kan flytte inn for en periode.

Vi ser dessverre at barn som er blitt flyttet ut av hjemmet sliter mer med helseplager enn andre senere i livet. Derfor er det på sin plass å gjøre alt vi kan for å gjøre dette til siste utvei.

Men når det likevel blir så alvorlig at barn må tas ut av hjemmet, sitter foreldrene igjen – ofte i sjokk. Disse foreldrene har også en rett til å bli ivaretatt av barnevernet. Paragraf 4-16 i barnevernsloven er tydelig på at barnevernstjenesten skal ha et løpende og helhetlig ansvar for barnet så vel som foreldrene.

En så tydelig bestemmelse skulle en tro ble ivaretatt over hele landet, men her er det mange som svikter. Slik skal det ikke være. Foreldrene må få muligheten til å bli veiledet og få god oppfølging, samt at en plikter å sørge for kontakt med andre hjelpeinstanser. Et konkret forslag er at kommunene kan opprette en krisekontakt som blir en nøytral person med kunnskap på dette området.

En må også ha mer fokus på en eventuell tilbakeføring til hjemmet, og da er tidligere hjelp og oppfølging svært viktig for at familien igjen kan fungere som en god familie med trygge rammer.

Det er utvilsomt rom for forbedringer i barnevernet. Men etter mine mange besøk til ulike barnevern i landet, ser jeg at det er fullt mulig å endre fokus og strategier. Jeg vil i så måte berømme barnevernet i Kongsberg som jeg hadde gleden av å besøke. Kongsberg kommune var tidligere blant kommunene som hadde mange omplasseringer av barn, både planlagte og akutte. Nå har imidlertid antall akuttplasseringer sunket med nærmere 90 prosent. De har satset på tiltak fremfor akuttplasseringer. Dette innebærer blant annet veiledning og familieråd hvor hele familien kan samles for å snakke sammen.

Det viser at en god og målstyrende ledelse i barnevernet og nye strategier kan sørge for at antallet akuttplasseringer faller til et absolutt minimum. Det er til barnas beste.

Det er selvsagt saker da barn må ut av hjemmet, der foreldrene rett og slett ikke er egnet til å være omsorgspersoner. Det belyser forfatteren av «Lykkelig som fosterbarn» i BT 22. oktober. Gode fosterforeldre er i stand til å gi den omsorgen og kjærligheten som av og til dessverre mangler i et barns hjem. Jeg er derfor veldig opptatt av at vi har nok fosterforeldre her i landet. Akkurat nå trenger vi flere, og vi jobber for at flere skal melde seg. Samtidig må vi tilby god veiledning og oppfølging av dem som melder seg som fosterforeldre. Vi trenger gode og trygge hjem til barn som ikke har det.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg