– Bergen skal være en god by å vokse opp i, leve i og bli gammel i.

Bergen trenger et sykehjemsløft, og arbeidet med dette er i full gang.

Publisert Publisert

PÅ RIKTIG VEI: helsebyråd Beate Husa mener eldreomsorgen i Bergen er på bedringens vei. Foto: Bård Bøe

Debattinnlegg

  • Beate Husa
    KrF
  1. Leserne mener


Jeg viser til innlegg fra bystyrekandidat Renate Hjortland i går, der hun uttrykker bekymring knyttet til forskjell i kvalitet mellom sykehjem i Bergen. Bergen skal være en god by å vokse opp i, leve i og bli gammel i, og det er leit at hennes erfaring tilsier ulik kvalitet i eldreomsorgen som gis. Slik skal det ikke være.

Sist brukerundersøkelse (2018) viser at både beboere og pårørende totalt sett er godt fornøyde med de tjenestene som ytes. I de fleste kategorier gir pårørende sykehjemmene bedre karakter enn ved sist undersøkelse (2013). Selv om vi er glad for at graden av tilfredshet øker, arbeides det kontinuerlig med kompetanseløft, bredde i profesjoner, bedre ledelse, bedre mat og kvalitetsforbedring av de fysiske forholdene.

Bergen trenger et sykehjemsløft, og arbeidet med dette er i full gang. Det er vedtatt en ambisiøs plan for et massivt sykehjemsløft innen 2026, der vi bygger og forbedrer intet mindre enn 900 sykehjemsplasser. Allerede i år ble det første nye sykehjemmet, Siljuslåtten, åpnet.

Neste år åpner et fantastisk nytt sykehjem på Sandsli med 150 plasser. Samtidig avvikler noen mindre, gamle sykehjem, og starter med oppussing av eksisterende sykehjem. Vi avvikler også alle 2-sengsrom. Når dette store arbeidet er over, vil til sammen 900 sykehjemsplasser i Bergen ha blitt forbedret og nye. Det er viktig for å sikre gode hjem til de eldre i Bergen som trenger det.

I tillegg til byggene og sykehjemsrommene er innholdet i sykehjemmene svært viktig.

Det sittende byrådet har sørget for at det gjennomføres utviklings- og kvalitetsforbedringsarbeid i stort omfang i, og brukerundersøkelser er et viktig verktøy i dette arbeidet. Byrådet har særlig prioritert å øke aktivitetsnivået på sykehjemmene gjennom ansettelse av aktivitets- og frivillighetskoordinatorer på alle sykehjem.

Vi har også ansatt psykologer og farmasøyt, og kurser de ansatte i åndelig omsorg slik at beboere også skal få ivaretatt sine åndelige behov. Vi håper at brukere og pårørende skal bli enda mer fornøyde med sykehjemmene etter hvert som vi ser effekten av disse tiltakene.

Jeg tar Renate Hjortlands bekymringer på alvor. Likevel mener jeg hennes og Høyres forslag om forbedringer er å slå inn åpne dører. Partiene som samarbeider i byråd, Arbeiderpartiet, Venstre og KrF, har gjennom de siste fire årene vist at vi mener alvor når vi forbedrer sykehjemsdriften i Bergen, både gjennom gode planer og tilstrekkelig med ressurser.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg