I høst blir det venstresiden mot høyresiden

Høyres Harald Victor Hove har rett i én ting: Høstens valg blir et retningsvalg for Bergen.

VALG: Kommunevalget vil stå mellom en høyreside som vil kutte i velferden, og en venstreside som jobber for bedre velferd for alle, skriver Mikkel Grüner som er førstekandidat for Bergen SV. Jo Straube

Debattinnlegg

Mikkel Grüner
1.-kandidat Bergen SV

Høyres Harald Victor Hove har rett i én ting: Høstens valg blir et retningsvalg for Bergen.

I BT lørdag 4. mai beskriver byrådslederkandidaten hvilken skade høyresiden vil påføre byen hvis den vinner valget til høsten. Bak fagre formuleringer og syltynne skremsler kan vi skimte velferdskutt, konkurranseutsetting og privatisering av eldreomsorgen og andre deler av kommunens tjenestetilbud.

Høyre, og deres foretrukne samarbeidspartner i Frp, vil i tillegg selge ut store verdier fra kommunen, og kutte eiendomsskatten. Det vil gi Bergen en betydelig dårligere økonomi, med store konsekvenser for blant annet barnehagebarn, skoleelever, hjelpetrengende eldre, og mennesker med utviklingshemming.

Det som ikke er like godt kjent er at Bompengelisten i Bergen også går inn for å avvikle eiendomsskatten i Bergen. Det er derfor en ting som er sikkert ved høstens valg: Et flertall for Høyre, Frp og Bompengelisten vil bety store kutt i velferden i Bergen. Eiendomsskatten utgjør over 30 prosent av alt kommunen bruker på eldreomsorg i løpet av ett år. Dette er svært dramatiske prioriteringer som velgerne fortjener åpenhet og ærlighet om.

Kommunevalget den 9. september vil stå mellom en høyreside som med støtte fra Bompengelisten vil kutte i velferden, og en venstreside med SV i spissen som jobber for bedre velferd for alle og for å bekjempe fattigdommen i byen vår.