Ha barna i tankene når du stemmer

Alle barn må få delta på fritidsaktiviteter.

Publisert: Publisert:

ETTER SKOLETID: At barn og unge i praksis blir ekskludert fra fritidsaktiviteter, er bekymringsverdig, skriver Mia Milde i Redd Barna. Foto: Paul S. Amundsen

Debattinnlegg

Mia Milde
Leder i Redd Barna Bergen

Fritidsaktiviteter er viktige for barn. Det er sosiale arenaer, hvor de får utfolde seg, utvikle seg emosjonelt og sosialt, og få mestringsfølelse i aktivitet og samspill med andre.

Selv om lokale partier er opptatt av barn og unges oppvekstvilkår, klarer vi fremdeles ikke å nå alle barn. At barn og unge i praksis blir ekskludert fra disse arenaene, mener vi er bekymringsverdig.

Alle politikere som stiller til valg, burde ha dette høyt på agendaen. Vi trenger et krafttak for å sikre at alle barn blir inkludert i årene som kommer.

Hva er det som gjør at noen barn og unge holdes utenfor fritidsaktiviteter? Redd Barna har det siste året snakket med mange barn og unge for å få svar. De forteller om ulike barrierer for å delta. Noen av de største er dårlig økonomi og tilgjengelighet.

Mia Milde etterlyser et krafttak for barn og unge. Foto: Jin Sigve Mæland

Les også

Familieliv er ikke for pyser

Hvert tiende barn i Bergen vokser opp i familier med lav inntekt, og antallet øker. Forskning viser at 86 prosent av barn i familier med høy inntekt deltar på fritidsaktiviteter, mot bare 64 prosent av barn i lavinntektsfamilier. Dermed blir mange barn og unge ekskludert fra viktige sosiale arenaer.

Tilgjengelighet kan også være vanskelig, offentlig transport er ikke alltid tilpasset barn og unges aktiviteter etter skoletid. En annen utfordring er at informasjon om ulike aktivitetstilbud ofte bare er tilgjengelig på norsk. Det gjør det vanskelig for en del familier å orientere seg. I tillegg ser vi at mangel på kunnskap og tilrettelegging gjør at barn med nedsatt funksjonsevne får et dårligere tilbud.

Barn og unge forteller oss at de gjerne ønsker seg flere steder hvor de «bare kan henge sammen». Steder som er lett tilgjengelige, der de kan være uten at det er dyrt, eller prestasjonspress om å være god på noe.

Det finnes noen slike møteplasser i Bergen, og det ser ut til at flere er på vei. Det er kjempepositivt! Flere av disse stedene legger også til rette for at barna får være med å bestemme hva som skal skje der. Det må vi har mer av.

Les også

Til babyen min som lever i 2050

I lokalvalget ønsker vi oss at alle voksne har barna i tankene når de skal stemme, og at barnas stemmer ikke forsvinner i debatter om bompenger, bybanetraseer og eiendomsskatt.

Så før du går til valgurnen, ta en ekstra titt på de ulike partiprogrammene, eller gå innom valgbodene på Festplassen, og spør:

* Hvordan skal ditt parti sikre at alle barn og unge får delta på fritidsaktiviteter?

* Har ditt parti tiltak for å sikre at fritidsaktiviteter også er tilgjengelig for barn med nedsatt funksjonsevne, barn i lavinntektsfamilier og minoritetsspråklige?

* Hvordan skal ditt parti jobbe for å redusere antall barn som vokser opp i familier med lav inntekt?

* Skal ditt parti opprette flere lavterskelmøteplasser, som barn og unge selv kan være med å påvirke utformingen av?

Det er viktig at vi som har stemmerett bruker den til å sikre et krafttak for at alle barn og unge får delta i årene som kommer.

Godt valg!

BT inviterer til valgdebatt om sosial ulikhet, utendørs i Rogagaten i Solheimsviken lørdag 31. august kl. 14.30.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg