Arveavgift vil svekke norsk eierskap

Venstresidens løsninger passer ikke fremtidens utfordringer.

Publisert: Publisert:

LUKSUS: Bildet Unneland forsøker å tegne av nordmenn som kjører rundt i Ferrari og drikker champagne, tror jeg nesten ingen kjenner seg igjen i, skriver Carl Christian Grue Solberg. Foto: Privat

Debattinnlegg

Carl Christian Grue Solberg
Formann for Høyres Studenterforening i Bergen

SU-leder Andreas Sjalg Unneland ønsker seg i BT 15.oktober arveskatten tilbake. Hans nykomponerte klagesang er satt sammen av velkjente toner. Flere skatter og avgifter er ikke løsningen på utfordringene vi har foran oss.

Unneland synes helt upåvirket av at Finansdepartementets perspektivmelding understreker at vi i årene fremover kommer til å slite med å håndtere eldrebølgen, samt fallende inntekter fra petroleumsbransjen.

Løsningen på alle våre utfordringer i følge venstresiden? Mer skatt, økte avgifter og dårligere vilkår for dem som skaper arbeidsplasser. Skal vi finansiere fremtidens velferd trenger vi lønnsomme arbeidsplasser som bidrar til å finansiere lærere, sykepleiere og leger, og vi trenger trygge arbeidsplasser i privat sektor.

Gjeninnføringen av arveskatten vil ikke bidra til annet enn å svekke det norske familieeide eierskapet, og sette en rekke norske arbeidsplasser i fare.

Det har faktisk gått så langt at jeg tar meg i å savne Jens Stoltenberg. Hans mantra var at man må skape for å fordele. Dette er en lærdom den norske venstresiden ser ut til å ha kvittet seg med.

I en situasjon hvor en sønn eller en datter arver familiebedriften av sine foreldre, vil vedkommende under Unnelands skatteregime stå i fare for ikke å ha råd til å kunne opprettholde driften.

En arveskatt vil måtte regnes ut i fra verdiene i bedriften, altså blant annet de maskinene og innretningene som bidrar til produksjonen, helt uavhengig av den økonomiske situasjonen i selskapet. Skatten vil ikke ta høyde for om bedriften går med underskudd eller ikke, hvilket gjør at Unneland ikke kan garantere at bedriften faktisk tjener penger.

Er det fornuftig å tvinge neste generasjon til å selge virksomheten for å kunne betale arveskatten? Selvsagt ikke.

De aller fleste norske bedrifter er små og mellomstore, og de som eier disse bedriftene er helt vanlige folk uten ekstravagante vaner. Det bildet Unneland forsøker å tegne av nordmenn som kjører rundt i Ferrari og drikker champagne, tror jeg nesten ingen kjenner seg igjen i.

Har du faktisk vært ute og møtt de menneskene som jobber i norsk næringsliv, Unneland? Jeg er i tvil, dine karakteristikker fremstår først og fremst som skudd fra hofta.

Norge er blant verdens likeste land, og dersom man regner inn velferden hver enkelt nordmann nyter godt av i likhetsregnskapet, ser vi raskt at vi gjør ganske mye rett.

Dersom Unneland hadde ment at det faktisk skulle lønne seg å jobbe, foreslår jeg at han støtter oss unge voksne Høyre-folk i våre forslag om å redusere inntektsbeskatningen, samt akseptere at ikke trygdeytelsene kan være så høye at de i praksis stimulerer folk til å la være å jobbe.

Da ville SU for en gangs skyld bidratt til at det skal lønne seg å jobbe, og det ville antakelig være første gang.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg