Skammelige kutt rammer psykisk syke på Askøy

Dette er et direkte resultat av kommunens stramme budsjett.

Publisert Publisert

NEDPRIORITERES: Det er ikke kapasitet til å behandle flyktninger, unge voksne eller voldsutsatte kvinner. Det er heller ikke kapasitet til å følge opp samarbeidet med Nav, kvinner med fødselsdepresjon eller rustjenesten, skriver Kristian Fossum. Foto: Geir Martin Strande (arkiv)

Debattinnlegg

  • Kristian Fossum
    På vegne av flertallet i utvalg for levekår, Askøy kommune
  1. Leserne mener

I de siste fire årene har vi, som utgjør det politiske flertallet i utvalg for levekår, hatt fokus på psykologtjenesten i Askøy kommune. Psykologtjenesten gikk fra fire til åtte ansatte i perioden 2015 til 2018.

Resultatet kom godt frem i BTs artikkel om tjenesten, i januar 2018. Med god kapasitet i psykologtjenesten kan de som sliter på Askøy få hjelp på timen, og psykologene kan knyttes opp til andre tjenester i kommunen. På Askøy har vi for eksempel sett gode resultater av samarbeidet mellom Nav og psykologene. Men satsingen har kostet penger.

Høsten 2018 meldte Kurt Hæggernæs seg ut av Arbeiderpartiet. Under budsjettbehandlingen samme år stemte han for budsjettet til Høyre, Frp, Venstre og KrF. Da ble eiendomsskatten avskaffet, og resultatet ble at Askøy kommunes inntekter ble redusert med 55 millioner over natten.

Med det nye budsjettet ble vi bekymret for om tilbudet i psykologtjenesten kunne videreføres. I april 2019 fikk vi det første varseltegnet.

Da to psykologer sluttet, ble de ikke erstattet. Grunnen var kommunens nye økonomiske situasjon. Fra 26. april til 1. august var det inntaksstopp for nye henvisninger av barn, ungdom, voksne og funksjonshemmede. I det siste har flere innbyggere kontaktet politikerne for å fortelle om lang ventetid hos psykologtjenesten.

På grunnlag av dette ble det stilt spørsmål om status på psykologtjenesten i utvalgsmøtet 20. august 2019. I møtet 1. oktober fikk vi muntlig svar om status på tjenesten. Det var veldig nedslående nyheter.

Fra åtte ansatte i tjenesten i starten av 2019, vil det fra 1. desember 2019 være tre ansatte. Fem stillinger vil forbli ubesatt. Dette er et direkte resultat av kommunens stramme budsjett, og konsekvensene er store.

Barn og unge blir prioritert, men det er ikke kapasitet til å behandle flyktninger, unge voksne eller voldsutsatte kvinner. Det er ikke kapasitet til å følge opp samarbeidet med Nav, det er ikke kapasitet til å følge opp kvinner med fødselsdepresjon, og det er ikke kapasitet til å følge opp rustjenesten.

Selv om ti prosent av pasientene til fastlegene har psykiatriske problemstillinger, kan fastlegene ikke nå henvise voksne pasienter til den kommunale tjenesten – på grunn av den reduserte kapasiteten.

Tilbudet til innbyggerne i Askøy kommune har gått fra å være veldig bra, kanskje blant de beste tilbudene i Norge, til å bli delvis rasert. Vi som representerer flertallet i utvalg for levekår, synes dette er skammelig.

Selv om kuttene i budsjettet skulle skjerme førstelinjetjenestene, har det fra januar i år vært klart at kuttene går ut over tjenestetilbudet. Vi er dypt bekymret for dem som har behov for psykologtjenestene på Askøy, og vi er dypt bekymret over de ansatte som sitter med ansvaret for å prioritere hvilke barn som får hjelp og hvilke som blir avvist.

Det nærmer seg tid for nytt budsjett. Etter valget vil det som ser ut som det nye flertallet på Askøy, ikke øke inntektene gjennom eiendomsskatt. Budsjettene skal blant annet trimmes gjennom kutt i administrasjon, men realitetene er kutt i tjenestene. Dette er psykologtilbudet i Askøy kommune et eksempel på.

Vi, som kommer i opposisjon i neste periode, vil fortsette å jobbe for styrke psykologtjenesten. Men, med den linjen som føres nå, vil ikke psykologtjenesten i Askøy kommune kunne hjelpe så mange, og holde den høye kvaliteten, som i 2017/2018.

Flertallet i utvalg for levekår Askøy kommune
Kristian Fossum, Askøylisten
Miriam Haavik, Arbeiderpartiet
Dag-Erik Holmedal, Arbeiderpartiet
Benjamin Jakobsen, Arbeiderpartiet
Thomas Remme, Miljøpartiet De Grønne
Mary Therese Solli, Sosialistisk Venstreparti

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg