Havet er svaret

DEBATT: Vi må ikke kaste bort tiden på unødvendige klimatiltak som vindkraftutbygging på land.

Publisert: Publisert:

FREMTIDEN: Equinor planlegger vindturbiner i Tampen-området i Nordsjøen. Flytende vindmølleparker kan gi en ny fremtid til leverandørindustrien (Illustrasjon: Equinor). Foto: Equinor (montasje)

Debattinnlegg

  • Gaute Baarøy
    Bystyrekandidat for Arbeiderpartiet
  • Reidar Staalesen
    Bystyrekandidat for Arbeiderpartiet

I de fleste grønne fremtidsvisjoner peker man på havet som det bærekraftige svaret på fremtidens løsninger. Norge har mange naturgitte fortrinn sammenliknet med de fleste andre landene i Europa. Vi har en av de lengste kystlinjene, vi har drevet fiske siden vi bosatte oss her, vi har skipserfaring tilbake til vikingtiden, vi har stor kompetanse fra oljenæringen og havbruksnæringen.

Vi er i symbiose med havet, og vi har lært oss å leve med det. Dette gir oss unike muligheter til realisering av grønne fremtidsvisjoner.

Vi ønsker alle å ha vindkraft, men hvor skal den bygges? Lokalt og regionalt møter vindmølleparker på land sterk motstand. Man ønsker ikke at nedbygging av urørt natur skal være en del av det grønne skiftet.

Gaute Baarøy Foto: Privat

Da vannkraftutbyggingen startet i Norge, aksepterte man en massiv nedbygging av uberørt natur. Samfunnsnytten var god. I dag vet vi at gjennom å oppgradere dagens turbiner og anlegg så vil man kunne øke dagens energiproduksjon betraktelig. I disse dager skal mange kraftkonsesjoner revideres.

Slike revisjoner kan i tillegg til å gi oss langt mer kraft, også sikre en styrking av biologisk mangfold som kan ha lidd under effektkjøringer, tørrlegginger og fjerning av naturlige habitater. Altså det motsatte av hva vi oppnår ved å bygge vindmølleparker i uberørt natur.

Så hvorfor da forhaste oss med å bygge ned enda mer inngrepsfri natur? Høyres Tom-Christer Nilsen mener i BT 05.05 at landet bør bygges med vindkraft på land. Vi er ikke sikker på om det er så lurt.

Fra FNs naturpanel fikk man nylig presentert en skremmende forskningsrapport som sier at det må gjøres enorme endringer hvis vi skal bremse den negative utviklingen for biologisk mangfold. Da må vi faktisk sette begge føttene i bakken og bremse. Ikke bygge ut mer i urørt natur og dermed begrense det biologiske mangfoldet enda mer.

Reidar Staalesen Foto: Privat

Vindkraft på land begynner å bli lønnsomt selv uten subsidier. Dette har ført til en økende interesse for utbygging av vindmølleparker på land. Men å kalle disse anleggene for parker er egentlig svært misvisende. De største vindmøllene i dag er 250 meter høye og har rotorblad på over 100 meter.

For at disse bladene skal transporteres opp på fjellet til vind-industrianleggene, må det lages enorme veianlegg som ofte gir svært store skråningsutslag enten gjennom etablerte kulturlandskap eller i urørt natur. I tillegg vil anleggene kreve store luftspenn for overføring av kraft. Disse inngrepene vil totalt dominere landskapsrommene de etableres i, og gi varige negative virkninger for naturopplevelsen i store områder.

Veiene, kraftlinjene og vindmøllene vil virke som barrierer i landskapet, og opplevelsen av støyende, roterende møller oppe på fjelltopper vil ødelegge inntrykket av det naturlige. Sammenlikner man med Danmark og Nederland, blir inntrykket et ganske annet. Der er møllene mindre og de er ofte plassert mer diskré i landskapsrommet, gjerne som perler på en snor langs motorveier.

Det er også flere momenter som er urovekkende med selve prosessene som leder frem til en vindkraftutbygging. Dette gjelder både de krav NVE stiller til dokumentasjon og mulighet til å avvike fra vedtatt konsesjonssøknad og konsekvensutredning.

Les også

Vi trenger vindkraft, også på land

Et eksempel på dette er prosessen som har vært rundt Guleslettene vindkraftverk utenfor Florø. Der ble konsesjonssøknaden godkjent med 125 meter høye vindmøller. Men NVE ga seinere tillatelse til 160 meter høye møller – mot kommunen sin vilje. I tillegg ble en rekke av møllene plassert langt nærmere Florø by enn det som ble illustrert i konsesjonssøknaden.

Nasjonal ramme for vindkraft åpner opp for vindkraftutbygging i en rekke områder i landet vårt. Det er bra at en del områder, som Stølsheimen har blitt spart. Vi frykter likevel at det nå vil bli mer press på utbygging av de gjenværende områdene.

Når vi ser at legitimiteten i befolkningen er fallende på nødvendige miljøtiltak, som restriksjoner i bilbruk, må vi ikke kaste bort tiden på unødvendige klimatiltak som vindkraftutbygging på land.

La oss heller satse på havet. Gjennom kompetansen vi har fra vår historikk med havet kan vi bygge våre fremtidige vindmølleparker i havet. Uten å bygge ned naturen, uten å ødelegge for biologisk mangfold. Og så kan vi oppgradere våre vannkraftverk mens vi venter på de flytende vindmølleparkene som skal gi en ny fremtid til den norske leverandørindustrien på Vestlandet.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg