BT kommentator tar feil om husriving i Jerusalem

DEBATT: Bildet i lederartikkelen ble for enkelt og konklusjonen feil.

Publisert: Publisert:

SUR BAHER: Det er selvsagt vondt å se mennesker miste hjemmet sitt, men å beskylde israelsk høyesterett for å ha andre motiver enn sikkerhet i denne saken, bidrar ikke til å klargjøre sakens fakta, skriver Morten Fjell Rasmussen i Israel for fred. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Debattinnlegg

Morten Fjell Rasmussen
Med Israel for fred, Bergen

En journalists oppgave er å gjøre ting så enkelt at det blir mulig for leserne å forstå et komplekst bilde – men uten at bildet blir så enkelt at det blir feil.

BT klarte ikke dette i sin lederartikkel 24. juli. Bildet ble for enkelt, og konklusjonen ble feil.

Bakgrunnen for artikkelen er at Israel har gått i gang med å rive bolighus langs Jerusalems sørøstlige hjørne, i Sur Baher:

«Israelske styresmakter meiner at bygningane utgjer ein fare fordi dei ligg for nære muren. Palestinarane seier på si side at Israel gjer dette for å utvide eigne busetjingar og med det utvide den folkerettsstridige okkupasjonen. Den skuldinga er truverdig.»

Nei, en slik beskyldning er ikke troverdig. Den faller på sin egen urimelighet.

Morten Fjell Rasmussen. Foto: Privat

For å forstå den siste tidens hendelser, må vi tilbake til 2003. På denne tiden drev befolkningen i Sur Baher aktiv lobbyvirksomhet, for å få endret den planlagte sikkerhetsbarrierens trase langs denne delen av Jerusalem.

Ifølge Forsvarsdepartementets plan skulle traseen gå langs kommunegrensen, men Sur Baher hadde i årenes løp vokst ut over Jerusalems kommunegrense. Dermed ville landsbyboere i områdene Wadi al-Ain og Wadi al-Humus avskjæres både fra resten av Sur Baher og fra Jerusalem.

Les også

Les lederen innsender reagerer på: Israel riv Palestina

Landsbyboerne protesterte og vant frem. Barrieren ble skjøvet østover, slik at områder, formelt under palestinske myndigheters jurisdiksjon, ble inkludert på Jerusalem-siden av barrieren.

Nå dreier det seg om et lite område i Wadi al-Humus, i utkanten av/mellom Sur Baher og sikkerhetsbarrieren. Med andre ord er det ikke et sted noen bosetting kan ekspandere til.

Det er selvsagt vondt å se mennesker miste hjemmet sitt, og det stemmer at landsbyboerne i Sur Baher ikke har mye tomteland å ekspandere på.

Men å beskylde israelsk høyesterett for å ha andre motiver enn sikkerhet i denne saken, bidrar ikke til å klargjøre sakens fakta.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg