En rettighet jeg aldri gir fra meg

I en verden som blir stadig mer polarisert, er det viktigere enn noen gang at vi snakker sammen med innestemme, også om vanskelige temaer.

Publisert Publisert

Friheten til å ytre seg negativt om en religion er en rettighet vi aldri må gi fra oss, mener humanist Christian Lomsdalen. Foto: Privat

Debattinnlegg

  • Christian Lomsdalen
    Nestleder Human-Etisk Forbund

Det er sterkt å lese fra Rania Jalal Al-Nahi i BT 6.september om hvordan det føles å ha skoene på i møte med Sian og deres såkalte «religionskritikk».

Som humanist kan jeg stille meg bak mye av det Al-Nabi fremmer. Ikke uventet er jeg enig i at kritikk av religiøs praksis og religion er legitimt og viktig, og at friheten til å ytre seg negativt om en religion er en rettighet vi aldri må gi fra oss. Muslimer og andre troende har rett til å praktisere sin tro i trygghet, slik jeg også har rett til å praktisere mitt livssyn.

Når det gjelder hva det innebærer å være humanist og medlem av Human-Etisk Forbund, vil jeg gjerne komme med to oppklaringer.

Det er en utbredt misforståelse at vi i Human-Etisk Forbund «mener det er feil å tro på Gud» og at vi mener «religion kun fører med seg tvang og undertrykkelse». Dette er direkte feil.

Jeg vil hevde at det er motsatt, vi jobber for tros- og tankefrihet både nasjonalt og internasjonalt. En viktig forutsetning er ytringsfrihet og frihet til å kritisere religion.

En humanistisk religionskritikk må være i tråd med humanistiske verdier. Humanismen setter mennesket i sentrum, og det innebærer en forpliktelse til ikke selv å bruke, og tydelig å ta avstand fra, de-humaniserende språkbruk og argumentasjon. Noen ganger er religionskritikk en etisk forpliktelse.

Når religiøse praksiser på en utilbørlig måte innskrenker enkeltmenneskers frihet, krenker deres grunnleggende rettigheter eller brukes til å legitimere grove overgrep, er det vår plikt å si fra.

I en verden som utvikler seg i en stadig mer polarisert retning er det viktigere enn noen gang at vi snakker sammen med innestemme, også om vanskelige temaer.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. – Dette er forskjellen på islamkritikk og hets

  2. – Sjokkert av volden mot Sian og politiet

  3. – Det er ikke bare ord, men verbal trakassering

  4. – Demonstrasjonen i Bergen viser at vi er i en kulturkamp

BT anbefaler

Koronatesten til Katarina var positiv. Det tok tre dager før smittesporerne ringte.

Ifølge Bergen kommune er det påvist smitte hos personer for åtte dager siden som ennå ikke er smittesporet.

LES SAKEN
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg
  1. Ytringsfrihet
  2. Religion