Dere må lytte

Det er et paradoks at vi anser det som trygt å sende ungdommer på internflukt til et land vår egen regjering fraråder nordmenn å reise til.

RETURSTANS: SV, MDG og Rødt har foreslått en midlertidig returstans til Afghanistan, noe innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) fraråder. Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Debattinnlegg

  • Reidar Staalesen
  • Linn Kristin Engø

Onsdag presenterte innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) en redegjørelse til Stortinget for sikkerhetsvurderingen i Afghanistan. Det er et paradoks at vi anser det som trygt å sende ungdommer på internflukt til et land vår egen regjering fraråder nordmenn å reise til.

Barnekonvensjonen slår fast at barn har et særlig rettsvern – også barn på flukt. Det er ikke tilfellet i dagens Norge. NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere, slår fast at enslige ungdommer på flukt behandles strengere enn voksne. Etter direkte instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet skal det ikke legges vekt på barnas manglende nettverk eller ressurser til å klare seg dersom de returneres.

De fleste av oss husker 18-årsdagen vår som en trivelig begivenhet hvor vi endelig kunne feire at vi var myndige. De enslige mindreårige ungdommene mottar et brev fra norske myndigheter om at de skal returneres til landet de flyktet fra. Og det uten en ny individuell vurdering som tar høyde for hvor de kommer fra i landet, sosiale eller humanitære forhold. Vi sender ungdommer tilbake til internflukt, usikkerhet og krig.

Alle enslige ungdommer på flukt har ikke nødvendigvis et beskyttelsesbehov, men dagens praksis tar ikke hensyn til at mange har nettopp det. Som medlemmer av Arbeiderpartiet vil vi be om at stortingsgruppen lytter. Uanstendigheten i Fremskrittspartiets innvandringspolitikk er ikke en ledestjerne for oss. La de enslige mindreårige fra Afghanistan få en ny vurdering av sin sak, hvor tilknytning til hjemlandet, nettverk, sosiale og humanitære forhold blir vektlagt.

Skal man ha en human og rettferdig asylpolitikk så trenger vi de riktige verktøyene for å ta disse vurderingene. Innføring av sårbarhetskriterier for enslige mindreårige er vedtatt av landsmøtet til Arbeiderpartiet. Nå forventer vi at stortingsgruppen går i dialog med de andre opposisjonspartiene og finner en rettferdig løsning for barna fra Afghanistan. Norge er et lite land, men vi har både hjerterom og anstendighet nok til å behandle barn på flukt bedre enn i dag.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg