Nå står lusa for tur

Næringen er i ferd med å finne alternativer mot lakselus.

Publisert Publisert

AVLUSING: Både høyteknologiske løsninger, ulike metoder for avlusning med vann og avskjerming av merdene tas i bruk i stort omfang, skriver regiondirektøren i Sjømat Norge. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

  • Hans Inge Algrøy
    Regionsjef, Sjømat Norge
  1. Leserne mener

Sjømat Norge har siden 2009 vært en pådriver i arbeidet for å dreie tiltakene mot lakselus bort fra bruk av legemidler. Arbeidet er krevende, men vi er nå i ferd med å se resultater.

På lederplass 3. januar går Bergens Tidende langt i å konkludere med at Sjømat Norge ikke tar luseproblemet på alvor. Med bakgrunn i ny forskning fra Havforskningsinstituttet skriver BT: «... det er grunn til å frykte at behandlingene mot lakselus utgjør en større trussel enn oppdretternes interesseorganisasjon, Sjømat Norge, vil ta inn over seg.» Dette er direkte feil.

Det er oppsiktsvekkende at Vestlandets største avis ikke har fått med seg hvilke fremskritt som har skjedd på dette feltet, særlig siden havbruksnæringen er så viktig for en region i krevende omstilling. BT ble i sin tid invitert til pressekonferansen da luseplanen ble presentert, men valgte å ikke komme.

Næringens hovedstrategi har vært - og er - å utvikle effektive ikke-medikamentelle metoder. Det er flere grunner til det. Én grunn er legemidlenes mulige påvirkning på miljø og omgivelser. Havforskningens resultater viser at dette er et viktig hensyn. En annen begrunnelse er at bruk øker sannsynligheten for resistensutvikling slik at legemidlene får dårligere effekt. Selv om legemidlene er godkjent av myndighetene, er det ønskelig å redusere bruken av dem dersom effektive alternativer finnes.

Næringen er nå i ferd med å finne alternativer. Både høyteknologiske løsninger, ulike metoder for avlusning med vann og avskjerming av merdene tas i bruk i stort omfang. Nøkkelen ligger i løsninger som både er effektive mot lus og sikrer god fiskevelferd, som kan benyttes i stor skala, og som er mulig å kommersialisere. I dag er flere alternative løsninger tilgjengelig for lakseprodusentene.

Les også

Har du laks, får du lov

Forskning og utvikling pågår parallelt med at Sjømat Norge siden 2009 har sørget for at tiltakene mot lakselus er koordinert mellom bedriftene. Samhandling er avgjørende. Selvfølgelig kan både næring og enkeltbedrifter bli enda flinkere, og ennå er vi ikke i mål. Men innsatsen som en samlet næring har lagt for dagen, er unik både i norsk og internasjonal sammenheng.

Lakselusa har utløst en formidabel innovasjonskraft, en omstillingsevne som særpreger den norske laksenæringen og som har bidratt til å løse utfordringer før. «Nulling» av antibiotikabruken, utvikling av vaksiner, teknologi og effektivt fôr er eksempler på dette. Nå står lusa for tur. Status for lusesituasjonen kan alle lese på lusedata.no og barentswatch.no.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg