• KRAFTUTBYGGING: I Raundalsvassdraget på Voss føreligg det planar om kraftutbygging. FOTO: Helge Sunde

Vern om dei verna vassdraga

Vår turisme er basert på naturopplevingar, og er i sterk vekst.