Barna skal få hjelp

Altfor mange barnevernsbarn har psykiske lidelser.

Publisert: Publisert:

TRYGG OPPVEKST: Bergens barn er byens fremtid – og vi skal gjøre vårt ytterste for å gi alle barn en trygg og god oppvekst. Foto: Foto: Shutterstock

Debattinnlegg

Vigdis Anita Gåskjenn
Byråd for helse og omsorg (KrF)

Bergen skal være en by hvor alle barn får den hjelpen de trenger. Alle psykisk syke barn skal oppleve å få god oppfølging og helsehjelp, uavhengig av om de bor i foreldrehjemmet, i fosterhjem eller på institusjon. Derfor er jeg glad for at Randi Amundsen (MDG) adresserer denne utfordringen i BT 4. januar.

Dette var også en av de viktige grunnene til at byrådet ønsket at forebyggende helsearbeid, psykisk helsearbeid og barnevernsarbeid skulle ses i en sammenheng, i en plan - «Bergen barn – byens fremtid». I planen tar vi utgangspunkt i at barn skal få tidlig og samordnet oppfølging, slik at ingen som har det vanskelig står uten hjelp. Barnets helse er i sentrum for vårt arbeid. Ansatte i barnevernet skal enkelt kunne hente inn helsefaglig bistand knyttet til psykisk helse.

Les også

- Mamma, jeg vil dø

Når vi nå skal utvide og gi mer helhetlig hjelp på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten, opprette tverrfaglige ressurssentre kalt Barne- og familiehjelpen og forbedre utredningsarbeidet i barnevernet, så innebærer dette at barn i barnevernet vil få bedre oppfølging.. Planen har tiltak for mange grupper av barn og unge i Bergen, og et særlig fokus på de aller mest sårbare og utsatte barna. Dette er barn med sammensatte og langvarige helse- og hjelpebehov, barn utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt, barn i minoritetsspråklige familier, barn i fattigdom og barn som pårørende.

Les også

Eit psykiske klasseskilje

Ansvaret for barnevernsinstitusjoner har barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (gjennom Bufetat). Godt samarbeid mellom kommune, spesialisthelsetjeneste og statlige institusjoner er viktig både for barnevernsbarn og andre barn og unge med sammensatte og langvarige hjelpebehov. Vi arbeider hele tiden for å styrke kvalitet og kompetanse i egne rekker og bidrar så langt vi kan til at vi er godt samkjørte med våre samarbeidsparter. Likevel er vi bevisste på at vi alltid kan bli bedre, og verdsetter derfor konstruktive innspill.

76 prosent av barn i barnevernsinstitusjoner har hatt eller har psykiske lidelser. Byrådet løfter frem en ny retning der kommunen fremover skal jobbe helhetlig med forebygging, psykisk helsearbeid og barnevern. Det gir bedre helsehjelp for den enkelte. Bergens barn er byens fremtid – og vi skal gjøre vårt ytterste for å gi alle barn en trygg og god oppvekst.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg