Ny byvekstavtale vil kunne drepe Bergen med nye bompenger

DEBATT: Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) råder sterkt til at forslaget til ny byvekstavtaler for bergensregionen stanses og legges på vent til etter høstens lokalvalg.

SKEPTISK: Trym Aafløy advarer på det sterkeste mot å gå inn i en ny avtale med staten nå. Rune Sævig

Debattinnlegg

Trym H. Aafløy
Folkeaksjonen nei til mer bompenger (1. kandidat til Bergen bystyre, 3. kandidat til Vestland fylkesting)

Det er fire grunner til det:

1. De fleste av de organene som skal undertegne denne avtalen – Hordaland fylkeskommune, Os kommune, Lindås kommune og Fjell kommune – vil opphøre å eksistere fra nyttår 2020.

Det er da et demokratisk problem at avtalen skal signeres av avtaleparter som opphører kort tid etter at avtalen trer i kraft. Dette vil også undergrave legitimiteten i avtalen.

2. Valgkampen foran årets lokalvalg er i full gang. Det kan bli utskiftninger i mange av de valgte organer, som vil føre en ny politikk. Det vil i alle fall føre til krav om endring av avtalen. Dette vil gi større problemer for avtalepartene, særlig staten, enn om man utsetter behandling av avtalen med dagens forslag. Er dette i innbyggernes interesse? Vil dette også være de nye avtalepartenes innstilling etter valget?

Stadig flere spør seg om hvorfor de Ap-ledede organene har slikt hastverk med å få signert dette før valget. Er de redde for å miste makten etter valget? Er det derfor de må skynde seg sånn?

3. Avtalen har store svakheter. Spesielt vil vi påpeke avtalens punkter 3) og 4) om bygging og statlig finansiering av en bybane til Åsane. Her slås det fast at «Bybanen til Åsane er det viktigaste prosjektet for Bergen i forbindelse med rullering av Nasjonal transportplan….».

Det er fascinerende at alle omegnskommunene med åpne øyne går med på at dette skal sluke det meste av statens pott til regionen. Det står at forventet byggestart er i 2024, trolig med ferdigstillelse kring 2031. Her var det mye usikkerhet! Videre står det at det ikke er finansieringsmulighet fra staten i NTP 2018–2029. Samtidig står det under «Anna finansiering» at lånetaket nesten er nådd.

PENGEINNSAMLING: Vi risikerer å få enda flere bommer, mener innsenderen, som her i Straumevegen sør for Krambua. Ørjan Deisz (arkiv)

Med andre ord: Dagens bompengenivå kan ikke finansiere dette ettersom a) inntektene i bomringen synker med økt elbilandel, b) staten har ingen penger før tidligst i 2030 – når banen nesten skal være ferdigstilt og c) man får ikke lov til å låne mer enn maks 800 millioner kroner.

Spørsmålet blir da hvordan denne banen egentlig skal finansieres? Det finnes bare ett svar: Mer bompenger og enda flere bomstasjoner.

I samme periode skal man også bygge Nordhordlandstunnelen, kostnad fem til syv milliarder kroner (det finnes ennå ingen KS2 til å kvalitetssikre faktiske kostnader). I denne sammenhengen blir 70 millioner kroner som fylkesordføreren er så bekymret for, knapt en pølse i slaktetiden!

Les også

Løft blikket og dropp bompengeaksjonen

4. Forslaget er å betrakte som en endelig avtale, og den skal inngås på vegne av hele fem kommuner som ikke er med i beslutningsprosessen, men som ifølge avtaleteksten blir inkludert fra 2020. Øygarden, Sund, Radøy, Meland og Fusa skal altså inn i denne avtalen uten å være med på å vedta den.

Samferdselsdepartementet sa, i forbindelse med avtalen på Nord-Jæren, at for å kunne gå fra eller endre avtalen, kreves det enighet fra alle kommuner som har signert. En signert avtale nå vil således fange alle avtalepartene enkeltvis.

Forhandlingene om den nye byvekstavtalen MÅ bero til etter at de nye sammenslåtte kommunene og nye Vestland fylke er etablert. De nye representanter vil da ta sine rettmessige plasser i disse forhandlingene. Bare slik vil en ny avtale ha legitimitet i folket ved valg!

Ellers vil Folkeaksjonen nei til mer bompenger streike mot staten i denne saken, om det så blir fra byens byrådskontorer!

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg