Er dette deres største kampsak, Unge Venstre?

Det er trist at våre fremtidige politikere ikke er sitt ansvar mer bevisst.

Publisert Publisert

IKKE HELSEKOST: Cannabis kan sies å være så mangt, men en ting er sikkert, det er ikke helsekost, skriver Janniche Kvant Rogde, helsesykepleier. Foto: UNGE VENSTRE

Debattinnlegg

  • Janniche Kvant Rogde
    Helsesøster og styremedlem i Landsgruppen for helsesøstre, lokalgruppe Hordaland
  1. Leserne mener

Det har vært mye fokus på Unge Venstre og deres plakater og buttons brukt i skoledebatter på videregående skoler. Fokuset i mediene har vært ytringsfriheten og deres rett til å «reklamere» for noe som alle vet er ulovlig, i et fora med ungdom fra 15–16 år og oppover. Forstå meg rett, jeg er klart for retten til å ytre seg. Det som opprører meg mest med denne saken, er budskapet.

INNSENDEREN: Janniche Kvant Rogde, helsesykepleier Foto: Privat

Årets Ung data-undersøkelse viser en økning i antall ungdom som velger å prøve cannabis. Som helsesykepleier på en videregående skole merkes det at det har skjedd en holdningsendring de senere år, selv om majoriteten fremdeles takker nei. At alkohol gir større skader enn cannabis blir ofte brukt som argument for legalisering.

Dette har ikke noe i diskusjonen å gjøre. Alkohol er lovlig, dette vil ikke endres. Vi vet at cannabis kan ha en negativ påvirkning på en hjerne i utvikling. Vi vet at ungdom som har hatt en tøff oppvekst, kan ha økt risiko for avhengighet. Jeg opplever at cannabis gjør ungdom tiltaksløse og late, noe som fungerer dårlig sammen med alle krav og forventninger de møter.

Jeg opplever at ungdom dropper ut av videregående på grunn av rus. Cannabis kan sies å være så mangt, men en ting er sikkert, det er ikke helsekost. At litt eldre ungdom, våre fremtidige politikere ikke er sitt ansvar mer bevisst, synes jeg er betenkelig og trist. Dere blir lyttet til, dere påvirker, dere har makt. Dere kan gjerne ta diskusjonen, men vær klokere i deres valg av tid og sted.

Er det dette dere vil forbindes med i det store og hele, er dette deres største kampsak? Dere vil i så fall ikke få min stemme.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg