Bring IS-barna hjem!

Det er ikke behov eller tid for mer oversikt eller utredninger. Nå må vi bringe barna umiddelbart hjem til Norge.

Publisert Publisert

ÅPNER OPP: – Vi vil ikke hente hjem IS-krigere, og vi vil heller ikke, i utgangspunktet, hente hjem mødrene deres. Men vi vil forsøke å starte med å se på systemer for å hente hjem de som er foreldreløse, sa Erna Solberg på Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen. Foto: Dmitri Lovetsky / TT NYHETSBYRÅN

Debattinnlegg

  • Geir Kjell Andersland
    Barnerettsjurist og Venstepolitiker
  1. Leserne mener

Statsminister Erna Solberg (H) sier nå at hun vil forsøke å hente hjem foreldreløse barn av IS-krigere fra Syria til Norge. Det er på tide. Regjeringen har til nå vært handlingslammet overfor barn i en akutt og prekær nødssituasjon.

Det har vært positivt at de minste regjeringspartiene Kristelig Folkeparti og Venstre, i likhet med flertallet i det norske folk, lenge har ønsket snarest å få barna hjem. Det er også utmerket at de svært kompetente organisasjonene Kirkens Bymisjon og Norges Røde Kors har tilbudt regjeringen praktisk bistand. Men så lenge flertallet i regjeringen, representert ved de to største partiene, Fremskrittspartiet og Høyre, fremstår ubøyelige, blir alt dette en mager trøst. For de lidende barna forblir den fortvilte situasjonen den samme.

Norge har vært en pioner i kampen for barns rettigheter. De Castbergske barnelover, vedtatt av Stortinget i 1915, fastslo blant annet prinsippet om at barn ikke skal lide eller straffes for sine foreldres dumheter eller ulovlige handlinger. Høyre stemte riktignok den gang mot Castberg, men har siden akseptert at lovene var både nødvendige og fremtidsrettede.

Desto mer paradoksalt er det da at Norge og dagens regjering i dag, nesten 120 år etter Castbergs barnerettslige reformer, lar asylbarn og IS barn rammes av gjerninger som foreldrene er ansvarlige for. Det er forunderlig og skammelig hvor lett grunnleggende og hevdvunne barnerettslige prinsipper kan krenkes når det oppfattes å være politisk hensiktsmessig.

Det er lenge siden Norge var et barnerettslig fyrtårn. Det må likevel være lov til å håpe at en kombinasjon av en tydelig opinion, to dissenterende regjeringspartnere og inspirasjon fra påskehøytidens forsonende budskap, kan mildne det stivsinn flertallet i regjeringen hittil har vist.

Det er ikke behov eller tid for mer oversikt eller utredninger. Tvert imot er det et akutt behov for å bringe barna umiddelbart hjem til Norge. De videre løsninger finner vi så her.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg