Vi må skape for å kunne fordele

Mjelva tar feil når han omtaler Høyres vilje til å tillate privat kapital som et «ideologisk mål».

Publisert Publisert

ØKONOMI: Vi er nødt til å ha en fornuftig politikk for å skape verdier, og vi er nødt til å ha en fornuftig politikk for å fordele dem, skriver innsender. Foto: Privat

Debattinnlegg

  • Carl Christian Grue Solberg
    Formann, Høyres Studenterforening i Bergen

Hans Mjelva skriver i sin kommentar i BT 6. oktober om det han anser som en motsetning i Høyres skattepolitikk. Mjelvas kommentar er interessant, men den treffer ikke spikeren på hodet.

Det Mjelva overser, er at Høyre som et statsbærende parti er helt nødt til å ha to tanker i hodet samtidig. Vi er nødt til å ha en fornuftig politikk for å skape verdier, og vi er nødt til å ha en fornuftig politikk for å fordele dem.

Problemet ved å ha en for høy selskapsbeskatning er at det blir mindre aktuelt for utenlandske investorer å investere pengene sine i Norge. Med andre ord, vi kan gå glipp av potensielle lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor. Bedriftene ville også fått mindre midler å videreutvikle selskapene sine på. Derfor ble også Senterpartiet og Arbeiderpartiet med på å redusere selskapsbeskatningen.

Les også

Les Mjelvas kommentar her: Høgres trøblete skatteforteljing

Formuesbeskatningen er en litt annen sak. Det er i praksis veldig enkelt å være positiv til formuesbeskatningen. Tanken om at de som har veldig mye penger i banken må betale en viss andel av avkastningen i skatt gir gjenklang, selvsagt også i Høyre. Problemet med formuesbeskatningen er at det er ikke slik den virker.

Jan Vindenes er daglig leder og medeier av Anchor & Chain på Sotra. For de fleste er han bedre kjent som «Kjetting-Jan». Han har blitt selve symbolet på hvor feil formuesbeskatningen rammer.

Sotra-bedriften selger og leier ut kjetting til oljebransjen. Oljeprisen svinger. Når oljeselskapene kutter i sine utgifter, leier de derfor ikke inn kjetting av Jan, og Jan har ikke penger til å betale kemneren.

Formue er ikke nødvendigvis penger. Formue kan like gjerne være en traktor, en pumpe eller en bygning. Eller kjetting. Altså ting som den som driver bedriften er helt avhengig av for å tjene penger og lønne sine ansatte.

Som Jan selv sa: Vi vasser ikke i penger, vi vasser i kjetting!

Les også

Fire grunnar til at oljepengebruken bør ned

Spørsmålet om formuesbeskatningen er derfor ikke et spørsmål om å gi skattelettelser til de aller rikeste. Spørsmålet er om vi ønsker at norske eiere, som Jan, skal få videreutvikle sine arbeidsplasser, eller om vi ønsker at utenlandske aktører, som ikke betaler formuesbeskatning, skal overta kundene.

Mjelva skriver at regjeringen er i « ein skvis, mellom ideologiske mål om private løysingar og privat kapital, og likskapsidealet ». Mjelva forsøker å konstruere en motsetning i ønsket om å skape verdier, og ønsket om å fordele dem.

Dette premisset aksepterer jeg ikke, det stemmer rett og slett ikke. En forutsetning for fordeling er at det er noe å fordele.

Mjelva har imidlertid noen kloke betraktninger. Det er ikke til å komme vekk ifra at man ved å redusere enkelte skatter gjør at enkelte aktører blir sittende igjen med mer penger enn de ville gjort dersom man ikke hadde redusert skattene. Dette fører til at forskjellen mellom de som har minst og de som har mest øker.

«Vel», kan man si, «hvorfor ikke bare øke kapitalbeskatningen, da?». Jo, rett og slett fordi dette ikke vil løse problemet, det vil ikke hjelpe folk ut av fattigdom. Det vil bare gjøre det vanskeligere å finansiere den velferden de som lever i fattigdom er så sårt avhengig av.

Derfor burde spørsmålet heller være: Hva ønsker partiene å gjøre for å bekjempe fattigdom, og hvordan finansierer de det? Da tror jeg mange ville oppdage at Høyre har en rekke gode, gjennomførbare og effektive forslag for å løfte de som sitter nederst ved bordet, i motsetning til for eksempel SV, som er altfor opptatt av billig retorikk og symboltiltak til å se nyansene i dette.

Den private kapitalen er ikke viktig fordi den skal berike den som sitter på den. Kapitalen er viktig fordi det er den som får ting til å skje i vårt økonomiske system. Det som er grunnen til at Norge, og så å si alle andre velstående land, har gått inn for en styrt kapitalistisk markedsøkonomi, er at dette er det økonomiske systemet som mest mulig effektivt sikrer den aktuelle staten høyest mulig inntekter.

Uavhengig av politisk ståsted, må man erkjenne at disse inntektene er helt nødvendige for å drifte velferdsstaten.

Les også

Oljestyrt godstemning

Derfor tar Mjelva feil når han omtaler Høyres vilje til å tillate privat kapital som et «ideologisk mål». Høyre er opptatt av å sikre høy verdiskapning slik at vi kan finansiere velferdsgodene våre. Det er en pragmatisk, ikke en prinsipiell, tilnærming.

En forutsetning for et kapitalistisk system er at enkelte aktører har kapital. Kapitalen sikrer investeringer i privat næringsliv som igjen sikrer arbeidsplasser, som igjen sikrer verdier til fellesskapet. Det er ikke mulig å se for seg en velfungerende markedsøkonomi uten privat kapital.

Derfor sliter Arbeiderpartiet og store deler av venstresiden med et større paradoks enn det Høyre gjør: Ønsker de kapitalisme uten kapitalister? Er svaret ja, lever de i en uoppnåelig utopi. Er svaret nei, vel, så deler de Høyres virkelighetsoppfatning.

Det som er det avgjørende for å sikre mest mulig likhet, er å investere mest mulig av verdiskapningen i felles velferd. Høyres intensjon er å sikre et økonomisk system som skaper de verdiene vi er avhengig av for å kunne investere i felles løsninger som skole, helse og høyere utdanning.

Det er viktig at forskjellene, slik Mjelda tenker forskjeller, ikke blir for store. Derfor er det bra at Norge relativt sett er likere enn de fleste andre land. Slik skal det fortsette å være. Denne måten å regne på må imidlertid ikke komme i veien for det som virkelig er viktig, å finne en effektiv måte å løfte folk ut av fattigdom på. Her tror jeg Høyre i regjering har funnet en balanse som tjener Norge godt.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg