Et råd til Hordaland

Denne høsten er det 28 år siden jeg engasjerte meg i KrF. Hver dag har jeg kjent på stoltheten.

DEBATT I KVELD: Jeg ser frem til en spennende politisk debatt i Bergen i kveld. Vi står sammen i kampen for et varmere samfunn, skriver Knut Arild Hareide (KrF). Her på hjemstedet Bømlo. Nikita Solenov

Knut Arild Hareide
Tidligere leder Kristelig Folkeparti

Årsmøtet i Hordaland KrF skal i dag ta stilling til om KrF får mest gjennomslag for sin politikk ved å innlede regjeringsforhandlinger med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, eller med Frp, Venstre og Høyre. Samarbeidsspørsmålet er vanskelig også for oss i Hordaland. Uansett hvilket samarbeidsvalg KrF gjør nå i høst, så vil noen bli skuffet.

Denne høsten er det akkurat 28 år siden jeg engasjerte meg i KrF. Først i kommunepolitikken på Bømlo, så i KrFU, deretter i studentpolitikken i Bergen. Hver dag har jeg kjent på stoltheten av å jobbe for KrF – et parti som har gjort Norge og verden til et bedre og varmere samfunn.

For meg er dette en debatt som dreier seg om mer enn politiske enkeltsaker. Det dreier seg om hva slags samfunn vi vil vi ha. Om hvilke holdninger og stemmer vi vil ha rundt Kongens bord.

Vårt utgangspunkt er at Norge er et godt land å bo i, men en del urovekkende utviklingstrekk preger tiden vi lever i. Uro for et kaldere samfunn der verdier og nære fellesskap svekkes. Flere føler seg utenfor. Vi har fått økende forskjeller og flere fattige barnefamilier.

Mer barnetrygd for alle vil gi et løft mot barnefattigdom. Dette er det viktigste strukturtiltaket for å gjøre noe med barnefattigdommen i vårt land.

Les også

Morten Myksvoll: Jakta på rettferd

Vi trenger et samfunn der vi kjenner ansvar for hverandre. Der det er tillit mellom folk. Der vi ikke setter grupper opp mot hverandre. Tonen i debattene er viktig. Hvordan vi snakker om hverandre. Hvilke ord som brukes. Ord betyr noe.

Jeg reagerer kraftig på at Sylvi Listhaug og Frp fortsetter å konstruere konflikter mellom ulike grupper i samfunnet vårt. Jeg mener vi heller må jobbe for å bygge ned konflikter oss imellom og finne gode måter å leve sammen på. Det er det som må kjennetegne det norske samfunnet. Listhaugs splittende retorikk og mistenkeliggjøring er ikke veien å gå for et bedre samfunn bygd på kristne verdier.

Jeg er bekymret for økte sosiale forskjeller. Da opplever flere uro og utrygghet. En individualistisk tenkning hvor enhver er sin egen lykkes smed, fører til at flere står alene. Det er en tankegang som står fjernt fra de verdiene jeg vokste opp med på Bømlo. Dette dreier seg dypest sett om hva slags samfunn vi vil ha. Hva slags Norge vi vil ha. Jeg ser frem til en spennende politisk debatt i Bergen i kveld. Vi står sammen i kampen for et varmere samfunn!

Les også

Frøy Gudbrandsen: Det verst tenkelige for Hareide

KrF har deltatt i alle ikke-sosialistiske samarbeidsregjeringer etter andre verdenskrig – bortsett fra Erna Solbergs regjering. Det er ikke tilfeldig. I tidligere samarbeidsregjeringer har sentrum alltid hatt en sterk politisk tyngde. En regjering med et stort Høyre og et sterkt Fremskrittspartiet har ikke et slikt tyngdepunkt.

I samarbeidet vårt med Solberg-regjeringen har vi ofte fått jobben med å være bremsekloss. Den betegnelsen er som regel ikke positivt ment når den brukes om oss. Men de siste årene er det nok mange som er glade for at vi tar på oss akkurat den rollen.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg