Dagens pensjonsstruktur er et paradoks

Folk som går fra offentlig til privat sektor, blir straffet av dagens system.

UTENFOR ARBEID: Eldre representerer en restarbeidsevne samfunnet må utnytte. Det må derfor lønne seg å arbeide lenger, mener Carl Christian Grue Solberg. Frank May / picture alliance

Debattinnlegg

Carl Christian Grue Solberg
Formann, Høyres Studenterforening i Bergen

I sin tale til NHOs årskonferanse brukte statsminister Erna Solberg (H) tid på å adressere ulike utfordringer vi i tiden fremover må finne gode løsninger på. Blant annet understreket hun behovet for en pensjonsreform i offentlig sektor.

Dette har statsministeren helt rett i.

Budskapet i perspektivmeldingen er utvetydig: Statens utgifter vokser raskere enn statens inntekter. Økt verdiskapning er nøkkelen til å kunne opprettholde dagens velferdsnivå. Politikerens oppgave er å finne den gunstigste løsningen for samfunnet som helhet.

En innstrammende pensjonsreform vil være en slik løsning.

Les også

Hans K. Mjelva: Heite famntak i Oslo Spektrum

Regjeringen må legge press på partene for å gjennomføre denne reformen i offentlig sektor. Andelen av oss utenfor arbeid i forhold til andelen av oss i arbeid er bekymringsverdig. Vi blir eldre samtidig som befolkningsveksten er lav.

Følgelig skal et mye større beløp omfordeles fra yrkesaktive til yrkespassive i årene som kommer.

Det må lønne seg å arbeide lenger, og det må være lite attraktivt å gå av tidlig, også for offentlig ansatte. Mange eldre er spreke, og vil fint kunne håndtere dette. For eldre som ikke tåler ordinære arbeidstider, må vi være flinke til å tilby tilpassede løsninger.

Dette er en restarbeidsevne vi som samfunn må utnytte. Derfor er det viktig at vi ikke straffer de som ønsker å bidra etter evne.

Norsk økonomi er en råvareøkonomi. Vi har nylig smertelig erfart hvor konjunkturutsatt store deler av næringslivet er. Derfor er det ekstra viktig for oss å være gode på omstilling.

Heldigvis er norsk næringsliv særs dyktige på dette, men det er avgjørende at vi som samfunn legger forholdene best mulig til rette.

Dagens pensjonsstruktur straffer arbeidstakere som går fra offentlig til privat sektor. Denne situasjonen er uholdbar og må opphøre snarest. Hvorfor skal arbeidstakere i privat sektor ha dårligere betingelser enn offentlig ansatte? Vi oppfordrer folk til å etablere egne virksomheter og til å arbeide mer for å bidra til verdiskapningen, mens vi samtidig gjør det lite attraktivt å forlate offentlig sektor.

Dette er et enormt paradoks.

Tiden er overmoden for en pensjonsreform i offentlig sektor. Skal vi kunne håndtere eldrebølgen og sviktende oljeinntekter, må vi styrke arbeidslinjen, og det raskt.