En bærekraftig familie

DEBATT: Med en mer uanstrengt atmosfære i hjemmet, vil forhåpentligvis lysten til familieøkning komme.

ANDRE VERDIER: Med mer tid i hjemmet kan andre verdier enn materielle få bedre plass, skriver innsender. NTB scanpix

Debattinnlegg

Tollak Hjelmervik
Eidsvåg

Statistisk sentralbyrå (SSB) har nylig offentliggjort de siste tallene for barnefødsler i Norge, som bekrefter en alarmerende nedgang de siste årene – kun 1,6 barn pr. kvinne i 2017. Det er det laveste tallet som er målt i Norge noen gang og langt fra målet om 2,1 barn, som skal til for å opprettholde befolkningen og velferdssamfunnet.

Vi er nå ganske nær de fleste andre OECD-land, til tross for innsatsen norske politikere har gjort for å støtte muligheten for begge foreldre til å være yrkesaktiv: rimelig barnehage, kontantstøtte, foreldrepenger, barnetrygd, osv.

Statsminister Erna Solberg sa i sin nyttårstale at det haster med å få økt barnekullene fordi vi har fått så mange som skal ha alderspensjon. Hvis det er de mange pensjonene som er problemet, da er det vel flere skattebetalere som er spørsmålet, ikke flere fødte. Og når barn født i dag blir skattebetalere, vil det store antallet alderspensjonister være på hell.

Dessuten kan vi i mange år flyte på gode fødselstall fra 1960-tallet. Da virker det mer logisk å øke innsatsen for å få ledige inn i arbeidslivet og alternative utdanningsløp. De mange uføretrygdede som ønsker å bruke sin restarbeidsevne, står også for tur. Hva med å bruke noe av bedriftenes skattelette til å stimulere til dette?

Les også

Eg må tole å vinne kåringa om kven som er kjipast i verda

Dette burde også være en god begrunnelse for å bruke litt ekstra av Oljefondet, også kalt pensjonsfondet, i en ekstraordinær situasjon for velferdsstaten. Ikke minst med tanke på at nåværende og kommende pensjonistgenerasjon har bidratt sterkt til oppbygging av fondet.

Pensjonistene utgjør også samlet en stor innsats i velferdssamfunnet gjennom frivillig arbeid, samtidig som de støtter sine etterkommeres familier både økonomisk og med barnepass.

Når det gjelder politikernes ønske om større barnekull, vil noen se på dette som en stor utgiftspost i en tid med mange pensjonister fremover.

Etter min mening trenger vi en helhetlig familiepolitikk som støtter opp under et mangfoldig familieliv, det vil være forebyggende med hensyn til utfordringer på helse- og sosialbudsjettet. Med mer tid i hjemmet kan andre verdier enn materielle få bedre plass. Vi kan bygge opp mer uformelle nettverk med større mulighet for egne løsninger i hverdagen, og kanskje kan livet mellom husene blomstre opp igjen.

Med en mer uanstrengt atmosfære i hjemmet og mer kontakt med livet rundt, vil forhåpentligvis lysten til og gleden ved familieøkning etter hvert komme.

Et levende velferdssamfunn må være like viktig som en pengesterk velferdsstat, og en bærekraftig familie bør være like viktig som en bærekraftig stat.