Nordmenn er verdens friskeste folk – med verdens høyeste sykefravær

Dagens sykelønnsordning stimulerer ikke arbeidsfolk til å bli friske, den stimulerer folk til å forbli syke.

Publisert Publisert

SÆRNORSK FENOMEN: Det er ingen grunn til at nordmenn skal være oftere borte fra jobben enn folk i andre land, mener innsenderne. Foto: Gunnar Lier / NTB Scanpix

Debattinnlegg

  • Carl Christian Grue Solberg
    Formann, Høyres Studenterforening i Bergen
  • Ole Even Andreassen
    Leder for Høyres Studenter Tromsø
  • Marcus Lima
    Leder for Den Konservative Studenterforening
  1. Leserne mener

Sykelønnsdebatten har det siste året omsider blitt satt på agendaen av landets medier. Blant annet etter utrettelig masing fra oss ungdomspolitikere.

Motivasjonen er ikke å gjøre livet vanskeligere for folk. Motivasjonen er å sikre at også våre barn får de samme mulighetene som de vi har fått.

Vi lever stadig lenger. Dette er utelukkende positivt, men det medfører at vi i årene som kommer vil få økte kostnader tilknyttet dette. På sikt vil også oljeinntektene bli mindre.

Fremskrivningene i Perspektivmeldingen tilsier at dersom vi ikke reduserer kostnadsnivået til den norske velferdsstaten, vil kostnadene overstige inntektene allerede i 2030. Det vil med andre ord si, at dersom vi ikke klarer å omstille oss, vil vi gå i underskudd.

Les også

– Sykelønnsordningen er et hinsides pengesluk

Dette er åpenbart ikke bærekraftig. Hvilken rett har vi til å bevilge oss selv mer velferd enn det vi har råd til, når dette går utover kommende generasjoner? Skal vi bruke penger til sparegrisen er tom, og la våre barn seile sin egen sjø? Selvsagt ikke.

Enkelte hevder det er usolidarisk å kutte i sykelønnen. Vi ser dette helt annerledes. Det er usolidarisk å ikke tenke i generasjonsperspektiver.

Oljealderen er en bitte liten del av norsk historie. Sykelønnsordningen er tilpasset et historisk høyt kostnadsnivå. Når forholdene nå normaliseres, må også sykelønnsordningen normaliseres.

Dette sier vi ikke for undergrave velferdsstaten. Vi sier det fordi vi ønsker å beholde den. Derfor, på samme måte som at vi (dessverre) ikke kan doble uføretrygden, kan vi heller ikke unne oss hundre prosent sykelønn.

Les også

Bedriftene taper 36 milliarder på korttidsfravær

Vi er alle enige om at det alltid skal lønne seg å jobbe. Dette er en del av samfunnskontrakten. Derfor kan ikke en uføretrygdet og en i full jobb sitte igjen med like mye penger i slutten av måneden. Dette skjønner folk.

Hvorfor er det da så vanskelig å forstå at det faktisk må være en forskjell på det å møte opp på jobb, og det og ikke gjøre det? For oss er dette to sider av samme sak.

«Folk blir ikke friskere av å betale en egenandel», innvender ofte meningsmotstandere. Nei, de som er syke blir ikke friskere, men alle tilgjengelige tall viser at sykefraværet stuper.

OECD presenterte i 2013 en rapport som slo fast at den norske sykelønnsordningen er så god at den holder folk med psykiske problemer ute fra arbeidslivet. For de fleste av disse menneskene er løsningen på mange av helseutfordringene og komme seg opp om morgenen, møte andre mennesker, og føle seg verdsatt i et arbeidsfellesskap.

I dette perspektivet kan man si at dagens sykelønnsordning ikke stimulerer arbeidsfolk til å bli friske, det stimulerer folk til å forbli syke. I medisinsk forskning operer man med et estimat på at 90 til 95 prosent av oss har positive helseeffekter av å arbeide. Vi kan ikke ha en sykelønnsordning som fratar mennesker i en utsatt situasjon denne helseeffekten.

Les også

Nordmenn har høyest sykefravær i Skandinavia

Ved å innføre en egenandel vil vi få et system hvor terskelen for å bli hjemme er noe høyere. Dette tror vi er høyst nødvendig. Vi bør fortsatt ha en raus sykelønnsordning, men ikke så raus at den oppfordrer folk til å bli hjemme med en liten forkjølelse.

Hadde det vært andre måter å redusere sykefraværet på, hadde vi gått inn for dette. 20 år med forskning og erfaring viser oss imidlertid at dette ikke er mulig. En samlet og entydig forskning viser at man må gjøre noe med ytelsene for å få bukt med sykefraværet.

Derfor understreker vi, lederne av Høyres Studenter i Bergen, Oslo og Tromsø, nå viktigheten av å gjøre noe med sykelønnsordningen. På vårt landsmøte i juni gikk vi inn for å innføre en egenandel ved sykefravær i solidaritet med kommende generasjoner. Nå må storsamfunnet gå inn for en tilsvarende løsning.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg