• SÆRNORSK FENOMEN: Det er ingen grunn til at nordmenn skal være oftere borte fra jobben enn folk i andre land, mener innsenderne. FOTO: Gunnar Lier / NTB Scanpix

Nordmenn er verdens friskeste folk – med verdens høyeste sykefravær

Dagens sykelønnsordning stimulerer ikke arbeidsfolk til å bli friske, den stimulerer folk til å forbli syke.