• ÅTVARAR: Når vi snakkar hyppig om kropp saman med andre, byggjer vi oppunder verdien vi legg i kroppens utsjånad, skriv innsendaren. FOTO: NTB Scanpix (illustrasjon)

«Nei, du ser ikkje tjukk ut. Sjå på meg, då!»

Snakk om andre ting enn kropp!