Byens bilister klager over kø i forbindelse med at busslommer omgjøres til kantstopp. Bilistene risikerer nemlig å bruke noen ekstra minutter på veg til jobb. En del bilister kjører da forbi bussene og skaper livsfarlige situasjoner.

Kantstopp reduserer tiden betraktelig for bussene, samtidig som det blir en mer behagelig reise for busspassasjerer. Det kan øke andelen kollektivreisende.

Fremfor alt gir kantstopp tryggere skolevei. Av alle problemer i denne byen er bilisters komfort og prioritet blant det aller minst viktige. Det største problemet med byutviklingen er jo at den er skjedd med bilen som førsteprioritet.

Bilen skaper kø, beslaglegger dyrebart overflateareal og skaper dårligere nærmiljøer ikke bare i sentrum – som har utfordringen med begrenset areal – men også i forstedene. Bilen gir dårligere folkehelse.

Bilens prioritet skaper utrygge skoleveier. Jeg observerer med egne øyne all den uvettige kjøringen som skjer rundt skolene. I disse områdene bør det innføres en fartsgrense på 30 km/t og kantstopp.

Statens vegvesen må fortsette å prioritere myke trafikanter og kollektivtransport på bilens bekostning. Bilistenes sutring må aktuelle instanser glatt overse. Kjør på!

Få politisk redaktør Frøy Gudbrandsens nyhetsbrev hver onsdag ettermiddag. Meld deg på her.