I Norge har fanger sterkere rettigheter enn de eldre

Glem ikke at vi eldre har like stort behov for å komme ut i frisk luft og vandre i natur og parker som alle andre i samfunnet.

Publisert: Publisert:

FRILUFT: Politiske partier kappes om å fortelle om hvor mange milliarder de vil satse på eldreomsorg og moderne sykehjem. Følger det penger og bemanning nok til at beboerne der kan sikres frisk luft når de selv ønsker det? spør innsender. Illustrasjon: Shutterstock

Debattinnlegg

Gunnar Herlö
Eksbergenser bosatt på Jevnaker

Det er trist å høre om tilstandene ved mange alders- og sykehjem. Kvaliteten og aktivitetstilbudet varierer for beboerne - eller riktigere - de innsatte.

For det er det de er, de som kommer på sykehjem.

Min mor kom på aldershjem på 1980-tallet. Hun hadde en egen hybelleilighet og greide seg selv for det meste, men var fysisk handikappet og fikk hjelp til renhold et par ganger i uken. Hun var rask i hodet og hadde sine bestemte meninger, så hun ba hjemmehjelpen droppe det ene renholdet i uken for en tur i Nordnesparken.

Glem ikke at vi eldre har like stort behov for å komme ut i frisk luft og vandre i natur og parker som alle andre i samfunnet, eller som fengselsinnsatte som blir luftet minst én gang om dagen. For ikke å snakke om våre kjæledyr.

Les også

Innsender spør: Vil dere ha oss pensjonister som velgere?

Det kan se ut som at alle politiske partier kappes om å fortelle om hvor mange milliarder de vil satse på eldreomsorg og moderne sykehjem. Men følger det penger og bemanning nok til at beboerne kan sikres frisk luft når de selv ønsker det?

Min kone og jeg har nære familiemedlemmer som er på institusjoner for demente. Jeg har snakket med ledelsen om mangelen på utetilbud. Felles for svarene er at det ikke finnes nok bemanning og økonomi.

Å være over 70 år er ikke ensbetydende med å være tilbakestående og uvitende. Vi har massevis av ressurser til å hjelpe de av våre jevnaldrende som behøver det.

Det finnes også mye de trengende kan gjøre selv for bedre livskvalitet. Oppmuntre til det. Ikke ta fra dem det de selv kan greie, selv om det tar litt lengre tid.

Kan vi ikke starte med et politisk vedtak om at eldre på institusjon skal ha samme rettigheter som en fengselsinnsatt?

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg