• FRILUFT: Politiske partier kappes om å fortelle om hvor mange milliarder de vil satse på eldreomsorg og moderne sykehjem. Følger det penger og bemanning nok til at beboerne der kan sikres frisk luft når de selv ønsker det? spør innsender. Illustrasjon: Shutterstock

I Norge har fanger sterkere rettigheter enn de eldre

Glem ikke at vi eldre har like stort behov for å komme ut i frisk luft og vandre i natur og parker som alle andre i samfunnet.