• LENGRE UT: Fiskerne i Sudan merker at de må stadig lengre ut fra land for å fange den beste fisken. Norske havforskere har i fem år jobbet med å få på plass en føre var og bærekraftig fiskeriforvaltning i landet, skriver innsender. FOTO: Havforskningsinstituttet

Mottakere av bistand må gjøre jobben selv

Å få de lokale myndighetene til å ta ansvar for fiskeressursene, har vært det mest utfordrende for oss i Sudan.