Historieløshet og ignoranse

Jeg hører formelig en skokk sosialdemokrater nynne til Lennons «Imagine» hvor de luller seg inn i en virkelighet fri fra religion.

EN DRØM: Spesielt AUF drømmer fremdeles om en religionsnøytral verden, skriver Per Bjørnar Grande. Bjørge, Stein

Per Bjørnar Grande
Dosent i RLE, Høgskolen på Vestlandet

På Arbeiderpartiets landsmøte har 160 av de 300 delegatene gått inn for å kutte ut betegnelsen «Kristendom» i skolefaget Kristendom, Religion, Livssyn og Etikk. Jeg var heller ikke særlig begeistret for at den nåværende regjeringen skiftet navnet fra Religion, Livssyn og Etikk – i og med at kristendommen i utgangspunktet er en religion på linje med de andre verdensreligionene.

Leser man imidlertid om debatten innad i AP, dreier det seg egentlig om noe langt mer enn navneskifte. Spesielt AUF drømmer fremdeles om en religionsnøytral verden. Jeg hører formelig en skokk sosialdemokrater nynne til Lennons «Imagine» hvor de luller seg inn i en virkelighet fri fra religion.

Les også

K-en må vekk

Arbeiderpartiets avstemningsresultat vitner om at partiet til en viss grad fortsatt ligger under for sosialistenes drøm om at religionen vil, når tiden er moden, og økonomien sterk, forsvinne inn i overbygningens ikke-eksisterende himmel. Deres tukling med navnet er, slik jeg forstår det, egentlig et forsøk på å redusere kristendommen i faget. Overvekten av kristendom kommer jo selvsagt av det norske samfunnets tusenårige kristne historie.

Samtidig som kristendommens radikale nestekjærlighetsforståelse i stor grad har lagt grunnen for etikken, et barmhjertig lovverk i Vesten, samt mange av de mjuke verdiene i dagens skole. Ingen annen religion går så langt som kristendommen når det gjelder å skulle vise nestekjærlighet mot alle – til og med fiendene.

Les også

Knut Arild Hareide: Vi er stolte over K-en

Når man avgjør hvor mange prosent en religion skal ha i KRLE-faget, bør man etter min mening gå etter følgende kriterier.

1. Hvor mange i Norge tilhører den og den religionen?

2. Hvor stor historisk relevans har religionen?

3. Hvor viktig er de spesifikke verdiene i de ulike religionene/livssynene for å klare seg i det norske samfunnet?

AP har dessverre et ganske stort antall medlemmer som lever i forhold til utdaterte gammelkommunistiske idealer, fullstendig ubrukelig i dagens situasjon. Deres noe subtile forsøk på å redusere kristendommen i KRLE-faget vil, etter min mening, bare nøre oppunder en kjærlighetsløs politisk korrekthet og en globalisme fri fra kulturelle røtter.

Ideologiene greier ikke lenger å motivere mennesker, og de fleste har skjønt at holdbare livssyn krever dybde slik at det virkelig motiverer til omsorg. Forsøket på å redusere kristendomsdelen i faget vil dessverre skape enda større historieløshet og ignoranse overfor egen kultur.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg