Vi som hetser og hater barnevernet

Min oppfatning er at når barnevernet får en bekymringsmelding, settes det opp en hypotese om at noe er galt i familien.

ANGREP: De fleste av oss hadde mistet besinnelsen og tatt litt av i sosiale medier, dersom vi var utsatt for en slik urett, skriver Åge Simonsen. Elias Dahlen

Debattinnlegg

Åge Simonsen
Barnevernkritiker

En håndfull barnevernskritikere har tidvis gått over grensen i kommentarfelt på nett. Det får BT i en reportasje i magasinet 3. juni til å demonisere bortimot alle aktive barnevernskritikere. Artikkelen fremstår som ensidig og lite balansert. Undertegnede har som tidligere medlem i et klientutvalg ved et sosialkontor, og ved å gjennomgå flere saker for advokater, beklageligvis måttet konstatere at barnevernsutredninger ofte fremstår som tendensiøse.

Les også

Lest av over 130.000: «Det var umenneskelig vondt å se dem ta babyen min. Men jeg er evig takknemlig til barnevernet.»

Min oppfatning er at når barnevernet får en bekymringsmelding, settes det opp en hypotese om at noe er galt i familien. Deretter leter man etter alt som kan bekrefte hypotesen, og har en tendens til å overse alt som kan avkrefte denne. Tendensiøse utredninger leder til feil beslutninger i domstolene.

Mange av klientene har rett på fri rettshjelp. Men hjelpen er svært begrenset i antall timer. Advokatene har innenfor tidsrammen ingen mulighet til å sjekke alle påstandene. Feil og uetterretteligheter blir derfor ofte ikke oppdaget, og rettssikkerheten blir svak.

Motparten har derimot betydelige ressurser. Det blir Davids kamp mot Goliat. De fleste av oss hadde mistet besinnelsen og tatt litt av i sosiale medier, dersom vi var utsatt for en slik urett.

Les også

Knusende kritikk av barnevernet

Dag-Heine Bjørndal, kommuneadvokaten i Fjell, kritiserer «barnevernsaktivister» for å navngi og kritisere han på nett. Det kan man et stykke på vei være enig i. På den andre siden må vi alle stå til ansvar for våre handlinger, også i det offentlige rom. Den menneskelige psyke kan vanskelig forandres, men det kan barnevernets praksis. Den eneste måten å få bukt med dette på, er derfor å forandre barnevernssystemet.

Systemet slik det fungerer i dag, skader både ansatte i barnevernet, slik BTs artikkel viser, og tusenvis av barnevernsklienter og deres nærmeste.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg