Hvor skal den nye godsterminalen ligge?

Vi har utfordret en fra hvert av de tre foreslåtte områdene til å begrunne sitt nei.

TRE ALTERNATIVER: Hordnesskogen, Haukås eller Unneland? FOTOMONTASJE/BJØRN ERIK LARSEN

  • Grethe Veland Haukås
  • Bjørn Sundland
  • Eivind H. Hermansen
Publisert:

Hordnesskogen i Fana, Haukås i Åsane eller Unneland i Arna? Hvor skal den nye godsterminalen ligge? Vi utfordret en fra hvert av de tre foreslåtte områdene til å begrunne sitt nei til godsterminal i «sitt» område.

— Spikeren i kisten for elvemusling og viper

Grethe Veland Haukås, FAU Haukås skole

1) Elvemuslingen. For Bergen er stor salamander og elvemusling arter som finnes kun med én lokalitet i kommunen, henholdsvis ved Vardahaugane på grensen til Os kommune og i Haukåsvassdraget. Elvemuslingen er en del av vår kulturhistorie og -arv, og vi er pliktige til å verne dens eksistensgrunnlag. Det er et bortimot uoppnåelig arbeid om området skal skades av en godsterminal.

Grethe Veland Haukås

  1. Hekkeområde for viper. Bestanden av viper er kraftig redusert siden man talte rundt 50 hekkende par her på 90-tallet. Modellflyentusiastene som brukte området til trening og prøveflyvninger, har fått skylden for bestandsnedgangen, ikke den heftig voksende trafikkmengden. En godsterminal vil sette spikeren i kisten for godt for vipene på Haukås, samt andre hekkende arter som sanglerke, enkeltbekkasin og rødstilk. 3) Nærmiljøet. I lang tid har vi kjempet for å bygge et godt nærmiljø. Vi har en ungdomsskole og en flerbrukshall for å dekke behovet for en voksende barne— og ungdomsgruppe. Idrettslaget lider under mangel på lokaliteter, de mister ungdommen til andre idrettslag.Nærkirken står også etter hvert uten tilfredsstillende lokaliteter, ettersom deres nåværende lokaler forsvinner når NLA Høgskolen på Breistein flytter om relativt kort tid. I høringsutkastet for skolebruksplanen 2016- 2030 foreslås det å utsette byggingen av den tidligere vedtatte Leikvang ungdomsskole, som sammen med flerbrukshall var planlagt på samme område som den foreslåtte godsterminalen. Flerbrukshallen var ment å romme idrettslag, nærkirke, skole med mer. Vi må prioritere å bygge et trygt nærmiljø heller enn å forringe dets nåværende kvalitet ved å fylle det med konteinere og godstransportører.

4) Skolevei. Med en godsterminal på området foreslås det å legge om hovedveien mot vest for å få større terminalområde. Denne hovedveien er i dag skolevei for et stort antall elever ved Haukås skole. Ingen av de andre forslagene til plassering av godsterminal innebærer at skoleveien endres.

5) Utålelig læringsmiljø. En godsterminal på Haukås vil påvirke skoleelevene. Det foreslås å bygge tunnel under den eksisterende barneskolen på Haukås. Støy fra selve terminalen vil påvirke elevenes læringsmiljø negativt i lang tid. En godsterminal bør skilles fysisk fra boligbebyggelse, skoler og barnehager, og i alle fall ikke legges til et område hvor planer om bebyggelse, skolebygging og opprusting av nærmiljøet blir forskjøvet eller forkastet til fordel for godstransport

Økonomi:

Les også

Her vil de ha den nye godsterminalen

— 40 familier vil miste hjemmet sitt

Bjørn Sundland, for aksjonsgruppen #oppforarna

1) Unneland er en unik bygd i Bergen. Ved foten av Gullfjellet finner du et levende lokalsamfunn med tradisjonsrike fellesaktiviteter. Den nedlagte skolen er kjøpt tilbake og drives nå som kulturhus. Hver Sankt Hans-aften blir det et stadig lengre langbord på gården til Jannicke og Ivan når det inviteres til midtsommerfest. Hver høst er det felles sauesanking, og nærmere femti frivillige arrangerer familiefestivalen Låveleik. Her er 15 gårdsbruk som Jernbaneverket i fullt alvor vurderer å legge i grus. 40 familier vil miste sine hjem.

Bjørn Sundland

  1. 600 aktive vil miste aktiviteter som er bygget på dugnad. På Unneland har Epona Rideklubb skapt et fantastisk tilbud med terapiridning og aktiviteter for over 200 ryttere i alle aldre og på alle nivå. Siden 1975 har Bergen Hang— og Paragliderklubb utnyttet de uerstattelige fly- og landingsforholdene, med flere hundre aktive. På Kulturhuset møter du folk fra 1–70 år til lyden av dans, drama og sang. Hver dag, året rundt. 3) 800 dekar av Bergensregionens beste innmark vil forsvinne for alltid. Flere nye gårder har startet med villsau, 100 dekar innmark er ryddet, og fjøs til 130 sauer er nylig etablert. I bygden satses det både på jordbær og bringebær. En godsterminal vil legge 800 dekar innmark dødt og radere ut 15 gårder. Sauene forsvinner, kulturlandskapet gror igjen. 6000 dekar kulturlandskap på Livarden og Gullfjellet vil skifte fullstendig karakter.

4) Storelva i Arna. 40 års dugnadsinnsats har gitt det som nå er den beste lakseelven i fylket, med 4500 fiskekortdøgn i sesongen. Unnelandselven, som er lakseførende, vil bli liggende i kulvert under terminalen, og skadene vil bli svært store. Videre har konsulentselskapet NNI dokumentert 104 fuglearter i området. Mellom 50 og 60 arter hekker her. 21 er utrydningstruet.

5) Gods gjennom Grimesvingene er et blindspor. Selv om det blir bygget ringvei øst til Arna, vil mye av godset ta Grimesvingene. Denne veien er allerede belastet til bristepunktet. Om det er mulig å knytte terminalen til eksisterende veisystem, er høyst usikkert.

#oppforarna tar ikke stilling til lokaliseringsalternativ. Men vi er veldig opptatt av at våre politikere må ta et klart standpunkt til hvor terminalen skal lokaliseres. Om ikke kommune og fylke står samlet om et alternativ, kan vi risikere at regjeringen tar beslutningen for oss.

Nyhet:

Les også

«Politisk selvmord å flytte godsterminalen til Fana»

— Dette er Bergens største friluftsområde

Eivind H. Hermansen, bystyremedlem Høyre

1) Det dyreste alternativet. Anlegget har nå en prislapp på 7,2 milliarder kroner, noe som tilsvarer nesten to operahus i Oslo. I tillegg vil det komme ekstra milliarder til ny jernbane, tunneler og avfallsdeponi. Et Norge og Hordaland i krisetid bør mer enn noen gang ta hensyn til hva en godsterminal egentlig bør koste.

Eivind H. Hermansen

  1. Snur opp ned på alt. Godsterminal i Hordnesskogen rammer 58.000 innbyggere, der barn og unge utgjør en tredel. Bergens største skoler befinner seg i området sammen med en lang rekke barnehager. Terminalen vil fortrenge gode bomiljøer, idrettsanlegg og kulturområder på grunn av tung industrialisering. Det er et alvorlig problem for demokratiet at det ikke tas et opplagt hensyn til de varige verdiene som generasjoner har bygget i Fana og Ytrebygda. 3) Direkte miljøfiendtlig. Hele Norge snakker om det grønne skiftet. Dette både skal og må gjelde for Hordnesskogen, som er Bergens største friluftsområde. Tusenvis av bergensere nyter livskvaliteten dette området gir hvert år, og 13.000 aktive idrettsutøvere har dette som sin hjemmebane. Godsterminalen vil bli som en bulldoser som ødelegger dette unike området.

4) River opp Bergens røtter med jorden. Hordnesskogen handler om Bergens historie hele 1500 år tilbake i tid og er et helt unikt kulturlandskap i Norge. Med Stend hovedgård i sentrum er området et svært verdifullt, storslått og intakt landskap, som varsomt er formet av bergensernes hender. Å plassere et gigantisk industrianlegg i et slikt kulturlandskap vil ødelegge det tidligere generasjoner har bygget opp. Det vil også være et overgrep mot kommende generasjoner.

5) Ødelegger fremtiden for alle . De store planene om å skape mange nye hjem og trygge oppvekstvilkår i bydelene i sør kommer, til å stoppe opp.Området Nesttun-Lagunen-Flesland er klar for videre boligbygging med bybane. Fana er som boområde allerede en stor suksess, og det er her mange bergensere ønsker å bo. Med en godsterminal i Hordnesskogen knuses slike utsikter for godt.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg