Den lange sommerferien

BT og Tenketanken Agenda mener at vi skal kutte ned på skoleferien for å hindre læringstap. Hva med heller å lage et leseprogram?

Publisert Publisert

NOE Å GJØRE: Den lange sommerferien gir tid til å stresse ned, være seg selv og få ladet batteriene. Samtidig har mange elever lyst på og behov for mer læringsmuligheter, også i sommerferien, skriver innsenderen. ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox

Debattinnlegg

  • Christian Lomsdalen
    Lektor, humanist, og far
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Man kan si mye positivt om sommerferiene. Det er (forhåpentlig) godt vær, barna har mye tid til lek, de får tid sammen med foreldrene, tid nok for de av elevene som har to familier, og det er tid til å finne på ting alene. Men det er også utfordringer knyttet til sommerferiene: Barn med lengre ferier enn foreldrene, økonomiske vanskeligheter, eller andre problemstillinger, inkludert det som BT og Tenketanken Agenda tar opp om at sommerferien er så lang, som medfører læringstap, særlig for de svakeste elevene.

Dette er et reelt problem, men forskningen er basert på en helt annen sosial situasjon og med en helt annen feriestruktur. Sommerferien for amerikanske skolebarn er normalt sett nærmere tre måneder samtidig som foreldrene deres i liten grad har ferie eller eventuelt må dekke jobbfraværet av egen lomme. Dette sammen med vesentlig større sosiale, økonomiske forskjeller gjør at forskning på amerikanske barn ikke automatisk kan overføres til norske forhold.

Les også:

Les også

Barn i Oslo får gratis skole i ferien. I Bergen må de betale.

Likevel ser vi sosiale forskjeller også her. Skolebyråden sin begrunnelse for hvorfor Bergen foreløpig ikke har innført sommerskoler som i Oslo, er at de i Oslo har «merket de sosiale forskjellene tidligere enn oss, men dette er et problem som kommer til å vokse i Bergen». Som om dette skulle være et nytt fenomen i Bergen. Bergen kommunes egne levekårskartlegginger og byens historie viser at det har vært, og er store sosiale forskjeller også her i byen.

Tilbake til det amerikanske utgangspunktet: Forskning på læringstapet viser at dette kan begrenses eller veies opp for ved å gjennomføre programmer for lesing om sommeren. Her kan elevene, i samarbeid med lærere som kjenner dem, velge seg bøker tilpasset deres nivå, som de skal lese gjennom sommerferien.

Bergen bibliotek har allerede et sommerlesingsprosjekt, men dette er som oftest for de barna som allerede er gode brukere av biblioteket, og Ikke alltid de barna vi er bekymret for i denne sammenhengen. Gjennom en satsing på sommerlesningsprogrammer vil vi kunne demme opp for et eventuelt læringstap gjennom sommeren, slik elevene i større grad vil kunne «starte rett på» etter sommerferien, og flere elever vil nok oppleve at de mestrer det å lese bøker. En bonus for kommunen er at dette ikke medfører noen økte utgifter.

Les også:

Les også

- Det er gøy å gjøre noe annet enn å være hjemme også

For veldig mange elever er skoleåret langt nok. Særlig for de elevene som sliter på skolen. Den lange sommerferien gir dem nettopp tid til å stresse ned, være seg selv og få ladet batteriene. Samtidig har mange elever lyst på og behov for mer læringsmuligheter, også i sommerferien. Da er det synd at skolebyrådens fokus utelukkende ser ut til å være på realfagene. Ser man til Oslo så er sommerskolen også for dem som går 1.-7., og har et fagtilbud som inkluderer utprøving av yrkesfag, norsk, engelsk, kinesisk, spansk, tysk og fransk.

Dersom Bergen skal forsøke seg med et sommerskoleprogram, er det viktig at man nettopp fokuserer på frivilligheten i det. Oslo kommune har tidligere fremmet forslag om tvungen deltakelse for en del elever. En slik påbudslinje vil nok heller skade motivasjonen for skole fremfor å bedre den. Deltakelse må være frivillig. Et sommertilbud, på lik linje med det å dra på leir med speideren, skateklubben, eller lignende. Det er derimot viktig at kommunen subsidierer en slik sommerskole. Som sørger for at dette blir et tilgjengelig tilbud for de med svak økonomi i byen vår og for å forhindre at det bare er noe for de bemidlede i kommunen noe som ville økt de sosiale forskjellene heller enn å minske dem.

Sommerskole er dyrt for kommunen. Å korte ned på sommerferien vil være veldig dyrt. I tillegg vil ikke vi lærere lenger få fulgt opp elevene like godt som før, da vi mister den avtalefestede overtiden som i dag gir lærere avspasering om sommeren. Så hva om vi prøver oss på å etablere et program for sommerlesning i samarbeid med bibliotekene i kommunen, allerede på småskolen? Der kan elevene velge seg tidsriktige og tilpassede bøker. De får en liten arbeidsoppgave over sommeren, men til gjengjeld begrenses det læringstapet vi ellers antar at vil komme. Det er gratis, det virker, og vi kan gjøre det nå.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg