• OND SIRKEL: Straffereaksjonen for mindre alvorlig narkotikakriminalitet er gjerne bøter, som blir til gjeld. Gjelden blir en fremtidig byrde som demotiverer avhengige fra å søke et annet liv, skriver Anette Svae.

Narkomanes håp drukner i bøter

Mennesker som har fått anerkjent at avhengighet er en sykdom, opplever nå drastisk økning i straffereaksjoner.