Byen vår er gjort om til et levende laboratorium

Kan VM bli dytten vi trengte for å få bergenserne over på andre transportmidler?

Publisert Publisert

TRIVELIGERE BY: For oss forskere er det som skjer nå som julaften og bursdag samtidig. Forhåpentlig vil sykkel-VM gi beslutningstakerne i kommune og fylke verktøy for en bærekraftig fortsettelse, mener de tre samfunnsforskerne Tarje I. Wanvik, Jakob Grandin (bak) og Kristin Kjærås. Foto: Marikken W. Wathne

Debattinnlegg

 • Jakob Grandin
  forskningskollektivet SpaceLab i Senter for klima og energiomstilling (CET), UiB
 • Tarje I. Wanvik
  SpaceLab som forsker på bærekraftig byutvikling, UiB
 • Kristin Kjærås
  forskningskollektivet SpaceLab i Senter for klima og energiomstilling (CET), UiB
 1. Leserne mener

Bergen er mye, men noen sykkelby er vi ikke. Selv om presidenten i det internasjonale sykkelforbundet forsøkte seg på en spansk en da han sa at satsingen på sykkel i Bergen var forbilledlig og til inspirasjon for andre byer, så kommer vi ikke fra det faktum at stusselige tre prosent av byens befolkning oppgir at de bruker sykkel som transportmiddel.

For andre klimavennlige transportmidler er ikke tallene like dystre, men bergenserne er i all hovedsak trygt plassert bak rattet i sine egne privatbiler. Og til alt overmål kjører de stort sett mutters alene i bilene sine, med de enorme køene dette skaper for oss som ferdes på veiene hver eneste dag, enten i buss, på sykkel eller i bil.

Det er lett å skylde på været i Bergen, men det er omtrent like surt, kaldt og vått i Trondheim, og der er sykkelandelen tre ganger så høy som her hos oss. Det er derimot iøynefallende dårlig tilrettelegging for sykling i Bergen i så å si alle retninger, med et mulig unntak mot sør. Det er klattvis utbygging av sykkelstier, med halsbrekkende konsekvenser for dem som forsøker å følge trafikkreglene. For de fleste andre blir brudd på de samme trafikkreglene tilnærmet dagligdags, hvor man skifter mellom fortau og bilvei, sykkelvei og gangfelt, til irritasjon for mange, og til fare for både oss selv og andre.

Les også

Kunne ønske det var VM hele året

Siden Bergen bestemte seg for å søke om sykkel-VM, har det skjedd en del. Vi har fått sykkelsjef, kommunen har skiltet sykkeltraseer over hele byen, og en og annen sykkelveistubb er åpnet. Men flere år inn i sykkelsatsingen ser vi dessverre små endringer i folks reisevaner. Flere etterlyser en mer helhetlig satsing på infrastruktur. Når det gjelder kollektivandelen, er historien litt mer gledelig. Stadig flere tar buss og bane, men også på dette området lider byen under manglende sammenhengende tilrettelegging for buss i form av kollektivfelt på de store innfartsårene.

Les også

En sykkeldrøm

Endringer innen transport og reisevaner er en av flere vesentlige omstillingsprosesser vi som samfunn står overfor i årene som kommer. Som forskere på omstilling kjenner vi godt til hvor mange hindringer som må overkommes for at folk skal endre sine godt innarbeidete vaner. Forskning på omstilling andre steder i verden påpeker at spesielle hendelser, eller hva vi kan kalle «brudd» på etablerte praksiser, kan skape grobunn for mer varige endringer.

I anledning sykkel-VM kan flere ting tyde på at vi har skaffet oss det bruddet vi kanskje trenger for å overbevise folk om at det finnes flere måter å reise på til og fra byen vår, som ikke har like mange negative effekter som bilkjøring:

 • Bussene går mye raskere og mer regelmessig når andelen privatbiler reduseres så dramatisk som nå.
 • Det oppstår færre farlige situasjoner langs sykkelveiene inn mot sentrum når bilene står hjemme.
 • Skyss setter opp enda flere busser, noe som igjen øker komforten for dem som tar bussen.

Store deler av sentrum er dessuten blitt triveligere å bevege seg i. Det er trangt om plassen i Bergen, men når bilene forsvinner blir det mer plass for liv og røre. For oss forskere er dette som julaften og bursdag samtidig. Hele byen vår er gjort om til et levende laboratorium, hvor innbyggerne blir overøst med virkemidler for å legge til rette for omstilling: Positiv tilrettelegging av kollektivtransport og sykkel, og negativ tilrettelegging for personbil. Vi kjenner verdien av å presentere befolkningen for reelle alternativer, for så å la dem prøve dem en stund for å se med egne øyne at de virker.

Folk flest er veldig omstillingsdyktige, men ikke nødvendigvis om vi får velge selv. Gang på gang ser vi hvordan endringer som folk er i kritiske til, som køprising i Stockholm, etter noen år verdsettes som en naturlig del av hverdagen.

Forhåpentligvis vil sykkel-VM gi beslutningstakerne i kommune og fylke verktøyene de trenger for å bedre kunne legge til rette for at bergenserne blir mer bærekraftige.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg