• AKTIV ENDRING: Den tradisjonelle skulekulturen gir mykje kontroll til lærarane. Det er enklare og tryggare å la ting skure og gå slik dei alltid har gjort i staden for å gå inn i ein aktiv endringsprosess, skriv innsendar. FOTO: Scanpix

Eleven i førarsetet

NHO diggar at skuleelevar tek aktivt del i eigen læreprosess. Kvifor gjer ikkje lærarane det?