• DREINING: I Norge har det har skjedd en dreining mot et fåtall eliteavdelinger, som raskt kan reise utenlands, på bekostning av et bredt forsvar av landet. Bildet er av norske soldater i Afghanistan for noen år siden. FOTO: Arkivfoto: Håvard Bjelland

Tid for nye allianser i forsvarspolitikken

USA er et land Norge bør ha nære relasjoner til, men vi kan ikke blindt lene oss på Trumps velvilje.