Klassestørrelse har noe å si

Alle som har kontakt med barn, vet at det har noe å si om det er 15 eller 30 elever pr. lærer.

Publisert: Publisert:

FLERE LÆRERE: For at barn skal bli sett, hørt og få den oppfølgingen de trenger, må det flere lærere inn i skolen. Foto: Illustrasjonsfoto: Scanpix

Debattinnlegg

Audun Lysbakken
SV-leder

Ja, Grete Monsen, jeg støtter en minstenorm for lærertetthet på skolenivå, som du etterlyser i BT 3. august. Det har SV tallfestet helt konkret til maks 15 elever per lærer på 1. til 4. trinn og maks 20 elever per lærer i resten av grunnskolen. Denne normen vil gi Hordaland ca. 260 nye lærer. 260 flere voksne til å se våre barn og barnebarn.

I dag er skolene fulle, og i altfor mange klasserom er det flere barn enn en lærer har mulighet til å følge opp. Likevel hevder høyresiden at klassestørrelsen ikke har noe si. Alle som har kontakt med barn, vet at det har noe å si om det er 15 eller 30 elever per lærer. SV lytter til dem som kjenner skolehverdagen best. Mer tid til hvert enkelt barn er viktig for å skape en bedre skole.

For oss er dette en av de viktigste sakene i dette valget. Å redusere antall elever pr. lærer gjennom en nasjonal regel for økt lærertetthet, er derfor ett av hovedkravene SV krever innfridd for å inngå i et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet etter valget. For at barn skal bli sett, hørt og få den oppfølgingen de trenger, må det flere lærere inn i skolen.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg