Feil om biodrivstoff

Globiom-rapportens anslag på ILUC-utslipp tar hensyn til at økt produksjon av biodrivstoff i Europa fører til at en del av matproduksjonen forskyves til landbruksarealer som ligger brakk.

Publisert: Publisert:

TRE GANGER SÅ HØYE: Globiom-rapporten finner at bruk av biodiesel basert på palmeolje forårsaker CO2-utslipp som er om lag tre ganger så høye som CO2-utslippene fra en bil som kjører på fossil diesel, skriver Bjart Holtsmark i SSB. Foto: Monsen Trygve

Debattinnlegg

Bjart Holtsmark
Statistisk Sentrabyrå

Et innlegg 15.3 av Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund inneholder noen feil. Utgangspunktet er regionavisenes omtale av et notat jeg har skrevet der jeg peker på at storsatsingen på matbasert biodrivstoff vil øke de globale utslippene. I denne forbindelse skriver Lahnstein: ”Som et minimum burde avisene referert til at ILUC-direktivet og Globiom-rapporten, utgangspunktet for beregningene som er gjort, er i strid med FNs siste klimarapport”.

ILUC-direktivet er EUs regler for hvordan man skal forholde seg til at produksjon av biodrivstoff indirekte kan forårsake utslipp når man bruker jordbruksareal i for eksempel Europa til produksjon av biodrivstoff i stedet for mat.

En indirekte effekt kan være at matproduksjonen forflyttes til tropene og der forårsaker ødeleggelse av regnskog. Globiom-rapporten finner at ILUC-utslippene av biodiesel gjennomgående er betydelig høyere enn det ILUC-direktivet legger til grunn.

Les også

Helgesen: Vi skroter ikke biodrivstoff

Verken ILUC-direktivet eller Globiom-rapporten er i strid med klimapanelets siste rapport. Tvert imot. I siste rapport skriver klimapanelet (min oversettelse): ” Den [..] globale virkningen av bioenergi på global oppvarming kan bare vurderes i et helhetlig perspektiv som også inkluderer […] iLUC-utslipp ” (WG3, side 835). Globiom-rapporten er forøvrig laget blant annet av International Institute for Applied System Analysis (IIASA) som har stått sentralt i klimapanelets arbeid helt fra starten.

Lahnstein skriver også at ”med store landbruksarealer som ligger brakk i Europa er det ikke automatikk” i at man får ILUC-utslipp. Faktum er imidlertid at Globiom-rapportens anslag på ILUC-utslipp nettopp tar hensyn til at økt produksjon av biodrivstoff i Europa fører til at en del av matproduksjonen forskyves til landbruksarealer som ligger brakk.

Les også

Norge vil produsere biodrivstoff fra skogsavfall. Ingen i verden gjør det i dag.

Her kan det også nevnes at Globiom-rapporten finner at bruk av biodiesel basert på palmeolje forårsaker CO2-utslipp som er om lag tre ganger så høye som CO2-utslippene fra en bil som kjører på fossil diesel. Det gjelder også for sertifisert palmeolje.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg