• HALLGRIM BERG: Anten me ser grufull krig, skyting, terror, drap og halshogging av jødar, kristne og «vantrue», har det ikkje lenger noko med islam å gjera? FOTO: Håvard Bjelland (arkiv)

Ingenting med islam å gjera?

«Å nei, dette har ingenting med islam å gjøre».