• UPRESIS: Hva hvis BT kunne med fordel belyst implikasjonene av dette utviklingsperspektivet – og konfrontert norske institusjoner som for eksempel bistandsfeltet. FOTO: Politiet

Er legalisering er løsningen?

Det er FNs bærekraftsmål som nå må ligge til grunn for fremtidens narkotikapolitikk.