Byrådet ignorerer støyplagene fra Flesland

Det er ingen grunn til å la Avinor operere tilnærmet upåvirket av naboenes interesser.

Publisert: Publisert:

STØY: Bråket fra luftfarten er en plage for rundt 15.000 bergensere, skriver innsenderen. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Debattinnlegg

Inge André Utåker
Laksevåg Høyre

Omkring 15.000 beboere i Bergen vest opplever store plager med støy fra fly og helikoptre på vei til og fra Bergen lufthavn Flesland.

I tillegg til støyen i seg selv, legger definisjonen av støysonene bånd på utviklingen av eiendommene i store områder av byen vår. Vi har flere ganger de seneste årene opplevd at rammevilkårene for eiendomsutvikling har endret seg nokså uforutsigbart på grunn av skiftende definisjoner av skadelig støy.

Laksevåg Høyre har engasjert seg i støyproblemene en rekke ganger, men til tross for gode intensjoner er det få spor av konkret handling fra byrådets side.

Et eksempel på manglende fremdrift er håndteringen av en ny og ekstra støyende helikoptertype. Kommunens egen helseetat i vedtok i 2014 å pålegge Avinor flere tiltak for å begrense skadevirkningene av denne maskinen.

Saken ble imidlertid overført til byrådet, og de helsemessig begrunnede vedtakene ble vannet betydelig ut før vedtak i bystyret i november 2015. Dette vedtaket ble påklaget til Fylkesmannen, som opphevet store deler av det sommeren 2016. Saken ligger fortsatt til modning hos byrådet. Imens kan Avinor uten innsigelser fra Bergen kommune fortsette som før.

Høyre vil gripe fatt i denne problematikken. Kommunen har lovhjemmel til å påvirke Avinor, og kommunen har ansvar for innbyggernes helse. Høyre vil bruke kommunens myndighet til å presse staten ved Avinor til å iverksette operative og regulerende tiltak til gunst for innbyggerne i Bergen vest. Store flyplasser i byområder, f.eks. Heathrow i London har oppnådd betydelige forbedringer gjennom slike tiltak. Det er ingen grunn til å la Avinor operere tilnærmet upåvirket av naboenes interesser.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg