Nei, legalisering av cannabis er ikke Unge Venstres viktigste valgkampsak

Dagens ruspolitikk er ikke vellykket.

Publisert:

KLAR TALE: August Simonsen deltar i mange skoledebatter om dagen. Liberalisering av ruspolitikken er blant sakene han debatterer. Foto: Tuva Åserud

Debattinnlegg

August Simonsen
Leder for Bergen Unge Venstre

Er legalisering av cannabis Unge Venstres viktigste valgkampsak, spør Janniche Kvant Rogde i BT.

Det er det ikke. Vår viktigste sak er selvfølgelig å løse klimakrisen. Ingen andre utfordringer er i nærheten av å være like viktige.

Men nå er det en gang slik at (de fleste) politiske partier snakker om mer enn én sak i valgkampen. Det gjør i hvert fall Unge Venstre. I denne skolevalgkampen har vi fokusert på politikkområder vi synes er viktige, som klima, skole, dyrevelferd og rus.

Les også

Peter Frølich: «Det handler om Unge Venstres ubestridelige rett til å mene noe vi andre er uenige i»

Unge Venstre har ruspolitikk som en prioritert sak fordi vi er opptatt av å redusere de alvorlige konsekvensene dagens ruspolitikk medfører. Årlig dør rundt 260 mennesker av overdose i Norge, og den siste Ungdata-undersøkelsen viser at én av fire gutter i tredjeklasse på videregående har prøvd cannabis. Dagens ruspolitikk er verken vellykket når det gjelder å redde liv eller når det gjelder å begrense unges tilgang til cannabis.

Derfor ønsker Unge Venstre å reformere norsk ruspolitikk. Vi vil ta ruspolitikken i en mer human og liberal retning. Vi ser ikke på rusavhengighet som en forbrytelse, men som en sykdom. Derfor har vi lenge arbeidet for at rusavhengige skal få helsehjelp fremfor straff.

Gjennom årenes løp har Unge Venstre fått mye kritikk for ruspolitikken vår, men høsten 2017 fikk vi endelig et stort gjennomslag: Stortinget vedtok at de som ruser seg ikke lenger skal bli møtt med straff. Denne rusreformen kommer til å redde mange liv.

Rusreformen og avkriminalisering er utvilsomt et stort et stort steg i riktig retning, men det løser bare deler av problemet. For selv om vi slutter å straffe brukerne, vil fremdeles alt salg av narkotiske stoffer skje på det illegale markedet. På dette markedet foregår salget uten åpningstider, uten aldersgrenser og uten noen som helst form for kvalitetskontroll. I praksis er cannabis fritt tilgjengelig, og ingen har noen oversikt over innholdet i cannabisen som selges. Det gjør cannabis farligere enn nødvendig. Hvordan vil forsvarerne av forbudslinjen løse dette problemet?

Les også

Leder for Bergen Unge Venstre følte seg kneblet i skoledebatt

Unge Venstres løsning er at vi vil legalisere og regulere cannabis, slik vi kan få kontroll over det illegale markedet, strupe inntektene til kriminelle gjenger og få salget av cannabis inn i ordnede former med aldersgrenser og kvalitetskontroller. Det vil redusere skadevirkningene som rusmiddelet fører med seg.

Det er selvfølgelig helt greit å være uenig i Unge Venstres ruspolitikk, men jeg synes at det er urimelig å anklage oss for «å reklamere for narkotika». Vi oppfordrer ingen til å bryte norsk lov. Vi oppfordrer derimot til en saklig debatt om hvorfor vi trenger en mer liberal og human ruspolitikk.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg