Barnehageopptak på 1-2-3

Vardøys innlegg viser at vi må informere bedre.

Publisert Publisert

KREVENDE: Jeg skal være den første til å innrømme at systemet for barnehageopptak er krevende å forstå. Jeg vil at innbyggernes møte med kommunen skal oppleves mindre tungvint, skriver Linn Kristin Engø (Ap). Foto: Rune Sævig

Debattinnlegg

  • Linn Kristin Engø
    Byråd for barnehage, skole og idrett (Ap)

I Norge har barn som fyller ett år seinest innen utgangen av november, rett til barnehageplass. Det er kommunenes ansvar. Lovens krav er at plassene tildeles innenfor kommunens grenser.

Det sittende byrådet mener bergenserne fortjener bedre enn som så. For første gang noensinne har vi innfridd full bydelsvis barnehagedekning i Bergen. I tillegg har vi et overflyttingsopptak, for bedre å ivareta de søkerne som ønsker å bytte barnehageplass, og et suppleringsopptak.

Ingenting av dette er lovpålagt, men det er tiltak vi har innført fordi vi mener det vil gjøre livet til byens mange barnefamilier enklere. Med en slik hensikt blir det derfor ekstra rystende å lese om Benedikte Fjellanger Vardøy, som i et debattinnlegg i BT 02.07 forteller om hvordan hun har opplevd det å flytte et barn fra en barnehage til en annen.

Les også

Innlegget som Engø svarer på: «Barnehagebarn? Bli der du er!»

Jeg skal være den første til å innrømme at systemet for barnehageopptak er komplisert og krevende å forstå. Jeg vil at innbyggernes møte med kommunen skal oppleves mindre tungvint, og kommer derfor til å ta med meg Vardøys erfaringer når vi de neste årene skal videreutvikle barnehage-Bergen.

STARTET DEBATTEN: Innsenderen svarer på dette innlegget fra Benedikte Fjellanger Vardøy, som onsdag skrev om problemer med å bytte barnehage i Bergen. Faksimile: BT 3. juli

Før det skjer, håper jeg likevel det kan være til hjelp at jeg forsøker å klargjøre noen av begrepene som blir brukt:

  1. Full bydelsvis barnehagedekning handler om å gi alle barn som søker hovedopptaket barnehageplass i egen bydel – med mindre de ønsker seg noe annet. Når vi jubler over full dekning for første gang, jubler vi for at alle som ikke hadde plass fra før, har fått det i egen bydel. Det har aldri skjedd før.
  2. Hovedopptaket gjelder altså for alle barn som ikke har en barnehageplass fra før, og pågår fra mars til juni hvert år. Tilbud om plass gjelder fra august.
  3. Overflyttingsopptaket er derimot for alle som allerede har en barnehageplass, men som ønsker seg en ny. Dette opptaket skjer i januar og februar – altså i forkant av hovedopptaket. Det er den enkelte barnehage som selv gjennomfører overflyttingsopptaket. Søknaden blir behandlet i den høyest prioriterte barnehagen.
  4. Suppleringsopptaket gjelder både barn med og uten barnehageplass, og foregår gjennom hele året når det er ledige plasser. Dersom du derfor ikke fikk byttet plass gjennom overflyttingsopptaket, vil søknaden behandles i resten av barnehagene du søkte deg til gjennom suppleringsopptaket. Det er i suppleringsopptaket Vardøy vil få sin nye barnehageplass.

Min opplevelse er at de fleste barnehager i Bergen tar del i overflyttingsopptaket. Det er likevel ikke noe kommunen kan kreve fra de private barnehagene, som til sammen utgjør 70 prosent av byens barnehager. Kommunen har nemlig kun styringsrett over de kommunale barnehagene.

Vårt fokus må derfor være å videreutvikle det gode samarbeidet mellom kommunen og de ulike private barnehagene – og gjennom dette samarbeidet oppfordre private aktører til å gjennomføre overflyttingsopptak og suppleringsopptak på lik linje med de kommunale barnehager.

Vardøys innlegg viser oss at vi også må jobbe systematisk med å få ut informasjon på en bedre måte. Her har vi en lang vei å gå, og jeg kan love at vi begynner med det samme!

Benedikte Fjellanger Vardøy ble tilbudt plass i en barnehage i sin bydel samme dag som innlegget hennes ble publisert på bt.no.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg