Det er uansvarlig å ikke endre utdanningsløpet

Silje Hjemdal burde heller skryte av hva vi gjør med utdanningene våre.

Publisert: Publisert:

INVITASJON: Vi vil gjerne invitere Silje Hjemdal og andre politikere til vårt fakultet for å vise hvordan vi arbeider, skriver innleggsenderne. Foto: Rune Sævig

Debattinnlegg

Helge Dahle, dekan, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiB, Gunn Mangerud, visedekan for klima og energi, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiB, Øyvind Frette, instituttleder, Institutt for fysikk og teknologi, UiB

Stortingsrepresentant Silje Hjemdal i Fremskrittspartiet mener det er tragisk at Universitetet i Bergen og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet legger ned bachelorprogrammet i petroleum- og prosessteknologi.

Vi synes heller hun burde skryte av det vi nå gjør med utdanningsprogrammene hos oss. Vi legger ikke ned petroleum- og prosessteknologi som en spesialisering: Vi slår sammen to studieprogram til en helhetlig energiutdanning.

F.v. Helge K. Dahle, Gunn Mangerud og Øyvind Frette Foto: UiB

Universitetet i Bergen samarbeider godt med Equinor og andre selskaper på norsk sokkel. Vi vil fortsatt bidra til forskning og utdanning. Vi ønsker å bidra til selskapene utnytter ressursene effektivt og bærekraftig. Dette er del av samfunnsoppdraget vårt. Dette skal vi fortsette med!

De siste årene har vi gjort store endringer i studieprogrammene våre for å gjøre dem mer spennende, mer relevante og attraktive både for studenten og dem som skal ansatte dem etterpå.

Vi vil gjerne invitere Silje Hjemdal og andre politikere til vårt fakultet for å vise hvordan vi arbeider med å forbedre energiprogrammene slik at de dekker framtidens kompetansebehov.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg