Dette er grunnen til at vi «blander» konsert og klima

Vi pålegger ingen holdninger, det ville jo undergravd hele poenget med forskning.

Publisert Publisert

Marius Neset og filharmonien fremfører «Neste steg 3 – Klima». Nanna Kildal kritiserte konserten for å blande politikk og musikk, nå svarer Universitet og Bergen Filharmoniske Orkester. Foto: Eirik Brekke

Debattinnlegg

  • Bernt Bauge
    Administrerende direktør, Bergen Filharmoniske Orkester
  • Dag Rune Olsen
    Rektor, Universitetet i Bergen
  1. Leserne mener

Nanna Kildal, som signerer som musikkelsker, stiller seg spørrende til hvorfor Bergen Filharmoniske Orkester samarbeider om en konsertserie med Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning.

I BT 15.03 skriver hun: «Hvordan kan dette samarbeidet begrunne slike forstyrrelser av det som skulle være en enestående musikalsk opplevelse?»

Kildal sikter til sin opplevelse som publikum ved forestillingen «Neste steg 3 – Klima.»

Les også

Innlegget som startet debatten: Umusikalsk blanding av konsert og klima

Dette er altså en del av konsertserien «Neste steg», hvor forskere fra Universitetet i Bergen og musikerne i Bergen Filharmoniske Orkester sammen lager en kunnskapsformidlingskonsert med ulike tema i fokus. Ved en slik forestilling vil publikum naturlig nok oppleve noe som ikke likner en «vanlig» konsert.

Bakgrunnen for samarbeidet vårt er mangfoldig, men både musikk og forskning har til felles at vi utforsker nye veier og bryter grenser for hva vi vet og hva vi lytter til. Samtidig kommuniserer vi på ulike måter.

Mer rasjonelt i vitenskapen og emosjonelt i musikken – og vi utforsker nå nettopp hvordan vi kan kombinere våre kommunikasjonsformer for å vise frem våre ulike virker i et nytt medium.

Til nå har Neste steg-konsertene handlet om verdensrommet, havet og klima. Neste konsert i serien har «mennesket» som tema og skal forhåpentligvis avholdes 30. april – med forbehold om at korona-situasjonen tillater det.

Vi ønsker alltid konstruktiv kritikk velkommen, og vi arbeider stadig med å forbedre formidlingen av både musikk og forskning i Neste steg-serien, som fremdeles er et helt nytt konsept.

Da er det også nyttig med tilbakemeldinger som den Kildal fremmer. Men vi er uenige i følgende påstand i Kildals kritikk: «Likevel krever Harmoniens lederskap at vi, publikum, skal forholde oss til klimapolitikk! Og ikke bare det, de pålegger oss også en bestemt holdning!»

Bernt Bauge (til v.) og Dag Rune Olsen (til h.) Foto: Tor Høvik / Bård Bøe (arkiv)

Forestillingen og forskerne formidlet ikke klimapolitikk, men kunnskap fra klimaforskning.

Musikkselskapet Harmoniens lederskap har med lederskap ved Universitetet i Bergen gått sammen om å ta i bruk denne formidlingsformen, hvor det er kunnskap fra forskning som belyses og formidles i et musikalsk format.

Og når forskningskunnskap fremmes, så pålegges selvfølgelig ingen en bestemt holdning, selv om temaet er aktuelt i politiske debatter. Det ville jo undergravd hele poenget med forskning, hvor man hele tiden diskuterer og utfordrer kunnskap fra et politisk uavhengig ståsted.

Når vi da formidler klimaforskning som stadig diskuteres i mediene, men som også er velutprøvd og anerkjent av forskere verden over – så er det selvfølgelig opp til publikum å velge hvordan de forholder seg til denne kunnskapen.

Og forskningen forteller at om man tar store samfunnsgrep og handler klimavennlig så kan man påvirke en negativ utvikling. Dette er å anse som et generelt forskningsbasert råd, og ikke et politisk innlegg.

Samtidig er det relevant å peke på at saksofonkonserten «Manmade» av Marius Neset, som Kildal særlig uttrykker sin begeistring for, også kan lyttes til som et kunstnerisk innlegg i klimadebatten.

Neset sier selv at form og oppbygning er inspirert av tidens klimaendringer.

Vi verken vil eller kan pålegge publikum noen bestemte holdninger i våre formidlingskonserter.

Vi ønsker å utfordre, få folk til å gruble over verdens store spørsmål og å lytte til kunnskap fra forskning og til stor musikk – og det ser det ut til at vi greier.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg