Stråmannen Kjersti Toppe har bygget likner mest på henne selv

Vi skal opprettholde og ruste opp tilbudet til fødende og gravide. Senterpartiet gjorde ingen av delene da partiet satt i regjering.

SPINKEL: De fleste skjønner nok at stråmannen Toppe har bygget, skal forestille meg. Jeg synes den er nokså spinkel, for det har aldri vært tryggere å føde i Norge, skriver helseminister Bent Høie (H)(bildet). Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Bent Høie
Helseminister (H)

LES SVARET TIL KJERSTI TOPPE I KOMMENTARFELTET UNDER SAKEN.

En stråmann en er oppkonstruert motstander som man tillegger meninger man argumenterer mot med fynd og klem. Sps Kjersti Toppe har i BT 25. mai bygget en stråmann som vil spare penger på å sentralisere landets fødetilbud, og som ikke vil gi kvinner verken fødselshjelp eller fødesenger uten å krangle.

Jeg ville ha argumentert mot en slik stråmann, jeg også. Slik skal jo ikke fødende i landet vårt ha det.

55.000 kvinner føder barn i Norge hvert eneste år. De aller fleste føler seg trygge og blir godt ivaretatt av flinke fagfolk. Men ikke alle kvinner opplever fødselen slik. Det er erfaringer vi skal vi lytte til og bruke til å gjøre fødetilbudet bedre. Men vi skal ikke gjøre som Kjersti Toppe – bruke dem til å stemple hele fødetilbudet vårt som ubrukelig.

Les også

Les også Kjersti Toppes innlegg: «Kvinner må sleppe å krangle seg til ein fødeplass»

Selv de som er under middels engasjert i norsk helsepolitikk skjønner nok at stråmannen Toppe har bygget, skal forestille meg. Jeg synes den er nokså spinkel. For det har aldri vært tryggere å føde i Norge. Spedbarnsdødeligheten har aldri vært lavere. Antall kvinner og barn som blir skadet under fødselen aldri har vært lavere. Liggetiden på sykehus etter fødsel har vært stabil de siste fem årene.

Noen kvinner ønsker å dra raskt hjem etter en ukomplisert fødsel. Andre trenger oppfølging eller helsehjelp og må ligge lenger sykehuset. Tilbudet skal tilpasses den enkelte kvinne og hennes behov. Ingen skal kastes ut fra fødeavdelingen mot sin vilje.

99 prosent av alle fødsler finner sted på sykehusene, mens 0,6 prosent skjer ufrivillig utenfor sykehus. Antallet fødsler utenfor sykehus har vært stabilt de siste 15 årene. De fleste slike fødsler skjer ikke i distriktene, men i byer og sentrale strøk der barnet kommer så raskt til verden at kvinnen ikke rekker frem til fødestedet selv om veien er kort. Vi ønsker å redusere antall transportfødsler og risikoen ved slike fødsler.

Med tettere oppfølging av kvinner som venter barn, kan vi fange opp flere svangerskap der det er risiko for at fødselen skjer fort og uventet. Det er en viktig grunn til at vi sørger for flere jordmødre i kommunene og krever at alle kommuner skal ha jordmor-kompetanse. Slik sikrer vi også kvinner med lang vei til fødestedet følge av jordmor.

Regjeringen har lagt til rette for nær en dobling av antall jordmorårsverk ute i kommunene siden 2014. Vi ønsker enda flere, og fortsetter derfor satsingen. Vi har også styrket helsestasjonene og sørget for flere helsesøstre ute i kommunene. Denne satsingen viderefører vi også.

Les også

Ny rapport: KK har kuttet mest

Den største sentraliseringen av fødetilbudet i Norge var det fylkespolitikerne og kommunepolitikerne som sto for. Den fant sted på åttitallet og nittitallet, lenge før staten overtok sykehusene og helseforetakene ble til.

De siste ti årene har endringene vært små. Under den rødgrønne regjeringen ble det lagt ned seks fødesteder, under dagens regjering har det blitt lagt ned to fødestuer. Disse nedleggelsene skyldtes først og fremst et lavt antall fødsler. Regjeringen som Toppe beskylder for sentralisering har med andre ord sentralisert minst av alle som har hatt ansvaret for fødetilbudet her i landet.

Vi ønsker ingen ytterligere sentralisering. Vi vil opprettholde et desentralisert fødetilbud som består av de små fødestuene, de mellomstore fødeavdelingene og de store kvinneklinikkene. Endringer vil bare kunne skje når vi bygger nye sykehus. Når all behandling og alle fagfolk fra to gamle sykehus flytter sammen i ett nytt og moderne, må selvsagt fødeavdelingen flytte med.

Det skjedde da de gamle sykehusene i Østfold ble erstattet med et nytt felles sykehus og en ny felles fødeavdeling for hele fylket. Det kommer til å skje som følge av at sykehusene i Kristiansund og Molde skal erstattes av et nytt felles sykehus.

Den rødgrønne regjeringen Sp var en del av la ned flere fødetilbud enn dagens regjering. De fjernet lovkravet om at alle kommuner skal ha jordmor-kompetanse. De tok ikke grep for å øke antallet jordmødre ute i kommunene. Stråmannen Kjersti Toppe har bygget, likner i bunn og grunn mest på henne selv.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg