Misvisende om oppdrett

Havbruksnæringen gir stor verdiskaping, mange arbeidsplasser og store skatteinntekter langs kysten vår.

Publisert Publisert

STOR ARBEIDSGIVER: Oppdrettsnæringen sysselsetter i dag nær 34.000 personer, hvis en tar med både havbruket, slakteriene og leverandørindustrien, skriver innsenderne. Her på Austevoll Laksepakkeri er det rundt 150 ansatte. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Debattinnlegg

  • Silja Ekeland Bjørkly
    Høyres fylkesordførerkandidat i Vestland
  • Tom-Christer Nilsen
    Stortingsrepresentant (H)
  1. Leserne mener

Anne Rokkans kommentar i BT 20. mai, «Fjorden Cowboys», er god lesning, dersom en ønsker å lære hvordan en bruker merkelapper, feilaktige påstander, unøyaktigheter og andre hersketeknikker for å gi et i beste fall misvisende bilde av en næring.

Når Rokkan bruker merkelapper som «Fjorden Cowboys», «fabrikker i fjorden» og «eimen av penger», gjøres det et forsøk på å gi havbruksnæringen et ufortjent dårlig rykte. Det er heller ikke noe godt argument for høyere skatt. Rokkan presenterer en rekke karakteristikker på næringens arbeid med miljøutfordringene, men det er det faktum at bedriftene tjener penger hun faktisk angriper.

Les også

Les også gjestekommentaren som Høyre-politikerne svarer på: «Fjorden Cowboys»

Rokkan tar lett på alle arbeidsplassene i næringen. De er av underordnet betydning. Det er de ikke for Høyre. Hvor Rokkan har sitt tall på 5700 arbeidsplasser fra, er vanskelig å vite. Er det kun dem som jobber på selve oppdrettet, sier SSB 7500 i 2017. Men det er egentlig nær 34.000 arbeidsplasser vi snakker om i selve havbruket, slakteriene og leverandørindustrien. Dette er arbeidsplasser som er ekstremt viktige i distriktene. Arbeidsplassene i havbruksnæringen utgjør faktisk flere arbeidsplasser enn det i april var totalt antall helt ledige i kystfylkene fra Aust-Agder til Finnmark.

STARTET DEBATTEN: Innsenderne reagerer kraftig på fremstillingen av oppdrettsbransjen i denne kommentaren. Faksimile: BT 20. mai.

Neste punkt er lusemiddeltallet. Rokkan hopper glatt over at det dreier seg om et stoff som brytes ned til luft og vann. I tillegg gis det et tall på 120.000 tonn. Dette er den samlede bruken av middelet fra 2009 til 2017. Det burde nok også vært påpekt at bruken av dette er redusert og at med dagens bruk tilsvarer Rokkans tall den totale bruken over nær 20 år. Det er også lagt ved en lenke til opplysninger som forskningsinstituttet senere har advart mot å trekke konklusjoner fra.

Les også

Et besøkssenter formet som et lakseøye? Ja, du leste riktig.

Vi mener det er merkelig å trekke slutningen at økt skatt vil gi høyere investeringer på grunn av at de er fradragsberettiget. Bedrifter lever ikke av fradrag, men av resultat. Vanligvis er det slik at en høyere skattesats medfører færre investeringer fordi avkastningen blir lavere. Det er også litt foruroligende å lese at en tror der ikke er grunnrentebeskatning i havbruk (husleie), for det er det faktisk. For nye tillatelser må der betales avgift, som fordeles på kommuner (70%), fylker (20%) og stat (10%). Dette er ikke noe annet enn forskuddsbetaling av grunnrente. Denne forskuddsbetalingen innbrakte i 2018 nær 4 milliarder kroner til velferdsstaten.

For dem som en gang fikk tillatelsene gratis, er det for det første viktig å huske på at et ordinært skattesystem også inneholder grunnrente. Det ekstra overskuddet de får fordi de ikke måtte betale for tillatelsen, blir beskattet. Dersom noen er så syndige at de tar ut penger av bedriften, må det betales både selskaps- og utbytteskatt. I praksis betyr det like under 47%.

Når overskuddet øker, blir det mer skatt til kommune, fylke og stat. Ønsker Rokkan et progressivt skattesystem for bedrifter? Det kan virke sånn når vi leser kommentaren; næringer med høyere overskudd bør få en høyere skattesats. Et slikt system er lite fornuftig fordi det straffer de bransjene der vi har best naturlige forutsetninger for å skape verdier, og det gir en skatterabatt til bransjer der vi ikke har de samme forutsetningene. Det vil føre til lavere samlet verdiskapning og mindre å fordele.

Kommentaren er full av unøyaktigheter. Det virker som ønsket om budskap har trumfet kvalitetssikringen. Høyere overskudd skal gi høyere skatt, ikke høyere skattesats. Det er lønnsomme bedrifter som gir inntekter til velferdsstaten. Det trenger vi mer av, ikke mindre.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg