Mer enn en husklynge

Målet er at så mange som mulig får kunnskap om livet i havet.

Publisert: Publisert:

KLAR: Aktørene i den marine klyngen har både behov for en sterk formidlingsaktør og en god formidlingsarena. Den rollen er vi beredt til å ta, skriver innsenderne. Foto: Rune Nielsen

Debattinnlegg

  • Erik Bøckmann
    Styreleder, Akvariet i Bergen
  • Geir Olav Melingen
    Direktør, Akvariet i Bergen

Hvor mange år tar det å bygge en marin forskningspark, spør adm.dir. Tor Instanes i GC Rieber Eiendom i BT 12. september. Han svarer selv på sitt retoriske spørsmål: Fire-fem år på Marineholmen, som GC Rieber eier, og 30 år andre steder. Ham om det.

Instanes skriver om å bygge en forskningspark. Han skriver ikke om å legge til rette for en velfungerende marin klynge. Men det er nettopp en marin forsknings- og næringsklynge som skapes når Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet, NIFES og forhåpentlig mange andre aktører samlokaliseres.

Det er stor forskjell på en forskningspark og en nærings- og forskningsklynge. En forskningspark er en klynge med hus, der ulike virksomheter holder til. I en nærings- og forskningsklynge er innovasjon, omstilling, samhandling, kompetansebygging, gründerskap og formidling satt i system. Det er rom for å vokse, og det er rom for knoppskyting i form av nye virksomheter som skapes.

Les også

Havforskningsinstituttet beholder navnet etter fusjon

Vi på Akvariet vil være med på å realisere det siste. Vårt bidrag i den marine klyngen blir «Nye Akvariet», et verdensledende kunnskaps- og formidlingssenter om livet i havet, marin forskning og marine næringer. Nye Akvariet skal bygges rundt det vi har kalt «Den marine formidlingsmodellen». Vi ser det som vårt samfunnsansvar å bidra til at så mange som mulig får kunnskap om livet i havet, om hvordan vi kan produsere mat i havet på en sunn og bærekraftig måte, om hvordan vi forsker på havet, og om havets betydning for planeten og helsen vår.

Svaret på flere av de store samfunnsutfordringene verden står overfor, ligger i havet. Derfor er den marine klyngen som skapes i Bergen viktig for fremtiden. Aktørene i den marine klyngen har både behov for en sterk formidlingsaktør og en god formidlingsarena. Den rollen er vi beredt til å ta. Vi skal være den som formidler forskningsresultater, kunnskap om de marine næringene, utdanningsmuligheter og karriereveier. Vi skal bidra til at den forestående samlokaliseringen faktisk blir en velfungerende, innovasjonsdrevet klynge. Ikke bare en husklynge.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg