Tre grunner til at Nodjigoto Charbonnel fra Tsjad får årets Raftopris

Han er en tydelig stemme for dem som har blitt utsatt for tortur og vold.

Nodjogto Charbonnel er grunnlegger og leder for AJPNV, en menneskerettighetsorganisasjon som hjelper torturofre, underviser ungdom og kjemper mot straffrihet for overgripere.
  • Jostein Hole Kobbeltvedt
    Daglig leder i Raftostiftelsen
Publisert Publisert
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I dag har Nodjigoto Charbonnel blitt tildelt Raftoprisen. Han kjemper en modig og farlig kamp for å avskaffe tortur, i et land det internasjonale samfunnet velger å vende ryggen til. Dette er noen av grunnene til at det er ekstra viktig å rette søkelys på menneskerettighetssituasjonen i Tsjad nå:

1

På grunn av hans kamp mot tortur og for å gi torturofre et verdig liv

Charbonnel Nodjigoto foran AJPNVs kontorer i hovedstaden i Tsjad, N’Djamena.

Nodjigoto Charbonnel er selv kjent med hvilke lidelser tortur kan forårsake, gjennom sin far, som overlevde mishandling fra statlige myndigheter.

Med utgangspunkt i egne opplevelser opprettet han i 2000 organisasjonen AJPNV, som arbeider med bekjempelse av tortur på ulike måter: Ved å tilby ofre husly, juridisk hjelp og psykososial rehabilitering. Ved å undervise ungdom, helsepersonell, lærere og studenter. Og ved å kjempe mot straffrihet for overgriper og for å etablere erstatningsordninger for ofrene og deres familier.

Bare i 2021 behandlet AJPNV 575 torturofre. Behovet er overveldende.

2

Fordi verden har vendt Tsjad ryggen

Her taler presidenten i Tsjad, Mahamat Déby, til FNs generalforsamling i september 2021.

Å arbeide for menneskerettigheter i Tsjad er farlig. Både Charbonnel og hans familiemedlemmer har blitt utsatt for trakassering og fengsling, og organisasjonen har måttet stenge ned i perioder.

Tsjad er et militærdiktatur preget av fattigdom, politisk uro og korrupsjon.

Vold og tortur blir brukt som politisk middel. Etter at general Idriss Déby ble drept i militære kamper i 2021, tok sønnen Mahamat Déby over makten.

Som faren styrer han landet med jernhånd, der tortur og vold mot sivilt samfunn, opposisjon og frie meningsytringer er utbredt.

Det internasjonale samfunnet, med EU og den gamle kolonimakten Frankrike, har valgt å se den andre veien og fortsetter å støtte opp om under regimet. Tsjad er også en strategisk nøkkelalliert i den globale kampen mot terror, og kritikken fra det internasjonale samfunnet er derfor begrenset.

I artikkel fem i menneskerettighetserklæringen står det at alle stater har plikt til å verne om menneskerettighetene til alle innbyggerne sine.

Tortur er forbudt. Likevel utfører statlige myndigheter slike overgrep. Tortur erstatter rettsstaten med terror og frykt og ødelegger menneskets integritet og sivilsamfunn. Det har skjedd i Tsjad.

3

Fordi prisen kan gi håp

Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder i Raftostiftelsen

Ved å gi Raftoprisen til Charbonnel Nodjigoto ønsker vi i Raftostiftelsen å sette søkelys på hvor viktig rolle sivilsamfunnet spiller i å stå opp mot tortur og fremme menneskerettigheter og demokrati. Dette er et prinsipp som må forsvares, også når det koster.

På tross av den politiske undertrykkelsen klarer Charbonnel og hans medarbeidere å være en tydelig stemme for dem som har blitt utsatt for tortur og vold. Det gir håp både for mennesker i Tsjad og for oss som jobber for menneskerettigheter.

Publisert