Listhaug må levere mer penger til fengslene

Budsjettkuttene står ikke i stil med regjeringens gode ord.

RESSURSKREVENDE: Når dommen i fengselet er sonet skal de innsatte tilbake i samfunnet. Da må fengselet rehabilitere, ikke bare oppbevare. Det er krever tid og penger, skriver Asle Aase og Harald Åsaune. NTB scanpix/ Bård Bøe

Debattinnlegg

  • Asle Aase
  • Harald Åsaune

Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) har nå ansvaret for norsk kriminalomsorg.

Hun har tidligere vist personlig evne til å gjennomføre politikk. Men har hun også politisk vilje til å løse de presserende utfordringene i våre fengsler og i friomsorgen?

I regjeringsplattformen fremforhandlet mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre fastslås det at justispolitikken skal bygge på «samfunnets og den enkeltes behov for trygghet». Kriminalomsorgen er ett av instrumentene for å oppnå dette.

Jeløy-erklæringen anviser en overordnet retning, men ingen konkrete veivalg.

Les også

Slår alarm om norske fengsler: – Situasjonen nærmest uhåndterlig

De beste løsningene finnes i et godt samarbeid mellom politisk og utøvende nivå, og mellom Kriminalomsorgen og de ansatte. Plattformen som den nye regjeringen har lagt til grunn, viser at vi har samme mål, med trygghet som fellesnevner.

Regjeringspartiene setter med rette samfunnet og innbyggernes behov for trygghet fremst. Fra kriminalomsorgsfeltet vil vi legge til: Vi må også skape trygghet innenfor murene, for både ansatte og innsatte. Bare slik kan vi løse hovedoppgaven vår, som går langt ut over straffegjennomføring.

KRITISK: Harald Åsaune er fengselsleder ved Bergen fengsel. Bård Bøe

Soning er lett. Rehabilitering er krevende. Soning er tid. Rehabilitering tar tid.

De ansatte må ha tid sammen med de innsatte. For å bli kjent, og for å gjennomføre faglig gode tiltak. Når dommen er sonet skal de innsatte tilbake i samfunnet. De skal bli vår nye nabo, din nye kollega.

Ansatte i kriminalomsorgen arbeider for dette hver dag. Det er jobben vår. Vi både ønsker og burde gjøre mer enn vi gjør i dag, men vi er for få.

Vi ikke får nok tid til den enkelte innsatte. Innsparingskravene går ut over soningstilbudet og arbeidsforholdene til våre ansatte. Det betyr noe for morgendagens trygghet.

Les også

BT mener: Justisministeren kan ikke ta lett på advarslene

Les også

Fengslene har fått 200 millioner i kutt

Jeløy-erklæringen slår fast at «Den beste måten å bekjempe kriminalitet på er å forebygge», og «Regjeringen vil styrke det kriminalitetsforebyggende arbeidet og rehabiliteringen av straffedømte.» Videre skrives det at det må være «en god balanse mellom straff og rehabilitering». Der er vi helt enige. Dette er en bærebjelke i kriminalomsorgen.

Men med dagens økonomiske situasjon er vi i tvil om at vi egentlig er så enige som vi burde være. Det er bra at regjeringspartiene vil «bedre tilbudet i kriminalomsorgen», men vi ser med uro på at det øyensynlig skal skje ved å frigjøre midler i en allerede kritisk budsjettsituasjon.

REHABILITERING: De ansatte må få muligheten til å tilbringe tid sammen med de innsatte. For å bli kjent, og for å gjennomføre faglig gode tiltak, slik at de kan fungere i samfunnet etter soningen, skriver innsenderne. Silje Katrine Robinson

Vi lar tvilen komme den nytiltrådte statsråden og inviterer til å formulere en felles virkelighetsbeskrivelse av situasjonen i kriminalomsorgen, og til å finne fremtidsrettede veivalg.

Ved systematisk å redusere budsjettene blir det mindre tid til den gode innsatsen. Dermed øker faren for tilbakefall. I verste fall er dette et kriminalpolitisk sjansespill som vi først om flere år vil se følgene av.

Dette er et samfunnseksperiment som gjør oss alvorlig bekymret.

Vi løser ikke oppdraget vårt uten en forsvarlig økonomisk ramme. Dermed blir det også enda mer utfordrende, og uforsvarlig, med så mange psykisk syke innsatte.

Torsdag kveld skal NRKs debattprogram «Debatten» sendes fra Bergen fengsel. Situasjonen i nettopp dette fengselet – og bergenspressens prisverdige innsats for å belyse økonomiske og bemanningsmessige problemstillinger i kriminalomsorgen – er grunnen til at NRK har tatt turen hit.

Bergen fengsel er et godt eksempel på utfordringene vi står overfor. Bergen fengsel startet året med et budsjettunderskudd. Fengselet må spare, og det er lite annet enn personellkostnader å spare på.

Vi må slutte med oppbevaring av innsatte, og få tilbake en aktiv, faglig forankret rehabilitering. Her i Bergen så vel som i resten av landet.

Les historier fra de innsatte i Bergen fengsel:

Historier fra Bergen fengsel – Bergens Tidende